Zbiórki żywności

To akcje organizowane regularnie od chwili utworzenia Banku Żywności w Olsztynie. Wolontariusze Banku na stałe wpisali się w przestrzeń sklepów w regionie. Kilka razy do roku obok naszych koszy stają tysiące osób w różnym wieku. Od uczniów szkół podstawowych po słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszystko po to, aby zebrać jak najwięcej żywność na rzecz potrzebujących mieszkańców regionu.

Pozyskane w ten sposób produkty są uzupełnieniem całorocznej, regularnej pomocy, jakiej Bank Żywności w Olsztynie udziela najbardziej potrzebującym mieszkańcom Warmii i Mazur. Produkty są przekazywane za pośrednictwem organizacji charytatywnych i trafiają do najbiedniejszych dzieci, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności.

Zbiórki żywności mają dodatkowo aspekt edukacyjny. Ich uczestnicy są uwrażliwiani na potrzeby innych, dowiadują się, jak szkodliwe jest marnowanie żywności, i kreują wśród swoich rówieśników modę na pomaganie.

Co roku Bank Żywności w Olsztynie prowadzi trzy zbiórki:

Świąteczna Zbiórka Żywności

Organizowana w pierwszy weekend grudnia, tak aby jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia dotrzeć z pomocą do jak największej liczby osób potrzebujących. Wielu mieszkańców regionu wie, że przygotowując świąteczne zakupy, może zakupić kilka artykułów więcej i przekazać je naszym wolontariuszom. W Świąteczną Zbiórkę Żywności angażuje się około 4000 wolontariuszy oraz ponad 40 organizacji i instytucji z regionu. Zbiórki żywności organizowane są w ponad 20 miejscowościach w całym województwie.

Wielkanocna Zbiórka Żywności

Organizowana dwa tygodnie przed świętami Wielkiej Nocy. Produkty zebrane w czasie tej akcji trafiają do potrzebujących jeszcze przed świętami. Przedświąteczny weekend to czas, gdy w sklepach pojawiają się nasi uśmiechnięci wolontariusze, a mieszkańcy regionu dzielą się swoimi zakupami z tymi, którzy potrzebują wsparcia. Przy okazji zbiórki chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na problem osób zagrożonych niedożywieniem i ubóstwem..

Podziel się posiłkiem

To akcja organizowana we wrześniu, której celem jest zmniejszenie poziomu niedożywienia wśród dzieci. Inicjatorem programu jest firma Danone, Partnerem Strategicznym i Organizatorem Zbiórek Żywności są Banki Żywności. Zebrane produkty przekazujemy organizacjom i instytucjom, które na co dzień zajmują się dożywianiem dzieci. Są to między innymi: szkoły, świetlice, domy dziecka, towarzystwa przyjaciół dzieci oraz stowarzyszenia pomagające dzieciom i młodzieży. Zależy nam na tym, aby wszystkie dzieci mogły zjeść pełnowartościowy i zdrowy posiłek. Chcemy także uświadamiać i mobilizować społeczeństwo lokalne do działania na rzecz zapobiegania niedożywienia, zwłaszcza niedożywienia dzieci.