Darczyńcy

Szanowni Producenci Żywności oraz Sieci Handlowe,

Z myślą o wspieraniu osób potrzebujących zachęcamy Was do podjęcia działań mających na celu przekazywanie żywności do Banku Żywności w Olsztynie.

Jesteś przedsiębiorcą i posiadasz niesprzedaną żywność dobrej jakości? Przekaż ją jako darowiznę bez obciążeń podatkowych i pomóż osobom potrzebującym!

Przekazując żywność z krótszym terminem ważności zapobiegasz też marnowaniu żywności oraz dbasz o środowisko naturalne. Współpraca z naszym Bankiem może stać się ważnym elementem polityki CSR Twojej firmy.

To jednak nie wszystko. Darowizny żywności pozwalają także na:

  • zwolnienie z podatku VAT – darczyńca żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego zwolniony jest z obowiązku odprowadzania podatku VAT od darowizny, jeśli darowizna będzie przeznaczona na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.
  • zaliczenie wartości darowizny żywnościowej do kosztów uzyskania przychodu – każdy przedsiębiorca, który przekaże darowiznę może cenę jej nabycia lub koszt jej wytworzenia zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a tym samym pomniejszyć podstawę podatku CIT.

Więcej na ten temat TUTAJ.

Dobroczynność bez VAT