Zespół

Zarząd

Marek Borowski

Marek Borowski

Prezes Banku Żywności w Olsztynie

marek.borowski@bankizywnosci.pl

Joanna Tomaszczyk

Joanna Tomaszczyk

Wiceprezes Banku Żywności w Olsztynie

Bogdan Raszczyk

Bogdan Raszczyk

Wiceprezes Banku Żywności w Olsztynie

Daria Żyro

Daria Żyro

Skarbnik Banku Żywności w Olsztynie

Kierownicy Zespołów

Anna Archutowska

Anna Archutowska

dyrektor banku żywności

504 127 104

anna.archutowska@bankizywnosci.pl

Jolanta Markiewicz

Jolanta Markiewicz

kierownik działu ds. współpracy i pomocy żywnościowej

508 338 247

jolanta.markiewicz@bankizywnosci.pl

Aneta Janikowska-Kiśluk

Aneta Janikowska-Kiśluk

kierownik ds. innowacji i współpracy

602 193 087

aneta.kisluk@kuzniaspoleczna.pl

Łukasz Łyjak

Łukasz Łyjak

menedżer Kuźni Społecznej

510 173 303

lukasz.lyjak@kuzniaspoleczna.pl

Uhonorowani Statuetką Przyjaciela Banku Żywności w Olsztynie

Przyjaciele BŻ Olsztyn

ADAM SIERZPUTOWSKI

MARIAN PODZIEWSKI

WIESŁAWA PRZYBYSZ

MAREK CHODAŃ

MAŁGORZATA LELONKIEWICZ

BARTŁOMIEJ GŁUSZAK

MAREK ZYGADŁO

JADWIGA PATOLETA

PIOTR KOPRUCKI

CZESŁAW JERZY MAŁKOWSKI

URSZULA SUDNIKIEWICZ-PIEKARSKA

WOJCIECH KONECKO

JANUSZ WRONISZ

MIROSŁAW KOWALCZYK

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE

WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

ŁĘGAJNY SP Z.O.O.

DANONE

NESTLE

DB SCHENKER

JOLANTA MARKIEWICZ

ROTARY CLUB OLSZTYN VARMIA

WIOLETTA ŚLĄSKA-ZYŚK

WIRGILUSZ GENDERKA

WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI