Zespół

Zarząd

Marek Borowski

Marek Borowski

Prezes Banku Żywności w Olsztynie

marek.borowski@bankizywnosci.pl

Joanna Tomaszczyk

Joanna Tomaszczyk

Wiceprezes Banku Żywności w Olsztynie

Bogdan Raszczyk

Bogdan Raszczyk

Wiceprezes Banku Żywności w Olsztynie

Daria Żyro

Daria Żyro

Skarbnik Banku Żywności w Olsztynie

Komisja rewizyjna

Maria Szawerdak

Maria Szawerdak

Członek Komisji Rewizyjnej

Zofia Feder

Zofia Feder

Członek Komisji Rewizyjnej

Dział Dystrybucji

Paulina Korwel

Paulina Korwel

specjalista ds. dystrybucji i współpracy z sieciami

571 384 003

paulina.korwel@bankizywnosci.pl

Alicja Łabuko

Alicja Łabuko

specjalista ds. pozysku

662 122 009

alicja.labuko@bankizywnosci.pl

Adrian Piotrowicz

Adrian Piotrowicz

specjalista ds. dystrybucji, koordynator programu PO PŻ

662 243 186

adrian.piotrowicz@bankizywnosci.pl

Robert Drejer

Robert Drejer

Krzysztof Łuczkiw

Krzysztof Łuczkiw

Matuesz Neumann

Matuesz Neumann

Mariusz Pasek

Mariusz Pasek

Wojciech Wroniszewski

Wojciech Wroniszewski

Dział Promocji i Komunikacji

Jolanta Markiewicz

Jolanta Markiewicz

kierownik promocji i komunikacji

508 338 247

jolanta.markiewicz@bankizywnosci.pl

Karol Fryta

Karol Fryta

specjalista ds. komunikacji

510 173 885

karol.fryta@bankizywnosci.pl

Beata Waś

Beata Waś

specjalista ds. promocji

575 888 366

beata.was@bankizywnosci.pl

Joanna Szaban

Joanna Szaban

specjalista ds. fundraisingu

joanna.szaban@bankizywnosci.pl

Dział Projektów

Magdalena Ben-Rynkiewicz

Magdalena Ben-Rynkiewicz

kierownik zespołu edukacji i rozwoju

571 902 302

magda.rynkiewicz@bankizywnosci.pl

Aneta Janikowska-Kiśluk

Aneta Janikowska-Kiśluk

kierownik ds. innowacji i współpracy

602 193 087

aneta.kisluk@kuzniaspoleczna.pl

Józef Borowski

Józef Borowski

trener FOLM

jozef.borowski@bankizywnosci.pl

Anna Brykała

Anna Brykała

koordynator projektów edukacyjnych i aktywizacyjnych

882 845 755

anna.brykala@bankizywnosci.pl

Daniel Czapiewski

Daniel Czapiewski

doradca zawodowy

Dorota Czarzasta-Wardyn

Dorota Czarzasta-Wardyn

koordynator projektu FOLM

dorota.wardyn@bankizywnosci.pl

Piotr Czuryłło

Piotr Czuryłło

trener i coach w projekcie FOLM

Edyta Koczwara

Edyta Koczwara

koordynator projektów edukacyjnych i aktywizacyjnych

510 172 588

edyta.koczwara@bankizywnosci.pl

Kozłowski Krzysztof

Kozłowski Krzysztof

trener i coach w projekcie FOLM

Agnieszka Łobacz

Agnieszka Łobacz

coach w projekcie FOLM

Aleksandra Matias

Aleksandra Matias

edukator żywieniowy

732 957 180

aleksandra.matias@bankizywnosci.pl

Karolina Michniewicz-Szczepańska

Karolina Michniewicz-Szczepańska

koordynator projektów EFS

karolina.szczepanska@bankizywnosci.pl

Janusz Nikołajuk

Janusz Nikołajuk

radca prawny

Magda Płoskońska

Magda Płoskońska

broker edukacyjny

Joanna Zawistowska

Joanna Zawistowska

trener i coach w projekcie FOLM

Justyna Staszkiewicz

Justyna Staszkiewicz

specjalista ds. szkoleń i wolontariatu

Sylwia Dubowska

Sylwia Dubowska

koordynator projektu Speed Up Your Business

sylwia.dubowska@kuzniaspoleczna.pl

Aleksandra Chodorowska

Aleksandra Chodorowska

specjalista ds. rekrutacji i mentoringu

Paweł Gurdak

Paweł Gurdak

trener FOLM

Piotr Berger

Piotr Berger

trener FOLM

Ewelina Stachyra

Ewelina Stachyra

specjalista ds. rekrutacji w projekcie FOLM

Kuźnia Społeczna

Marek Ciesielski

Marek Ciesielski

ekspert ds. marketingu

Mateusz Czuryłło

Mateusz Czuryłło

event manager

510 173 303

mateusz.czuryllo@kuzniaspoleczna.pl

Grzegorz Mowczun

Grzegorz Mowczun

szef kuchni

Renata Rudnicka

Renata Rudnicka

specjalista ds. obsługi klienta

510 172 320

renata.rudnicka@bankizywnosci.pl

Aleksandra Czuryłło

Aleksandra Czuryłło

specjalista ds. sprzedaży

ola.czuryllo@kuzniaspoleczna.pl

Księgowość

Bożena Piotrowicz

Bożena Piotrowicz

kierownik ds. finansów i kadr

662 243 099

bozena.piotrowicz@bankizywnosci.pl

Grażyna Kalinowska

Grażyna Kalinowska

Biuro rachunkowe "Grażka"

Administracja

Anna Archutowska

Anna Archutowska

kierownik administracji

504 127 104

anna.archutowska@bankizywnosci.pl

Mateusz Krause

Mateusz Krause

radca prawny

Małgorzata Jarosz

Małgorzata Jarosz

Beata Kwit

Beata Kwit

Karolina Wojnicka

Karolina Wojnicka

Uhonorowani Statuetką Przyjaciela Banku Żywności w Olsztynie

Przyjaciele BŻ Olsztyn

ADAM SIERZPUTOWSKI

MARIAN PODZIEWSKI

WIESŁAWA PRZYBYSZ

MAREK CHODAŃ

MAŁGORZATA LELONKIEWICZ

BARTŁOMIEJ GŁUSZAK

MAREK ZYGADŁO

JADWIGA PATOLETA

PIOTR KOPRUCKI

CZESŁAW JERZY MAŁKOWSKI

URSZULA SUDNIKIEWICZ-PIEKARSKA

WOJCIECH KONECKO

JANUSZ WRONISZ

MIROSŁAW KOWALCZYK

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE

WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

ŁĘGAJNY SP Z.O.O.

DANONE

NESTLE

DB SCHENKER

JOLANTA MARKIEWICZ

ROTARY CLUB OLSZTYN VARMIA

WIOLETTA ŚLĄSKA-ZYŚK

WIRGILUSZ GENDERKA

WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI