Zespół

Zarząd

Marek Borowski

Marek Borowski

Prezes Banku Żywności w Olsztynie

marek.borowski@bankizywnosci.pl

Joanna Tomaszczyk

Joanna Tomaszczyk

Wiceprezes Banku Żywności w Olsztynie

Bogdan Raszczyk

Bogdan Raszczyk

Wiceprezes Banku Żywności w Olsztynie

Daria Żyro

Daria Żyro

Skarbnik Banku Żywności w Olsztynie

Komisja rewizyjna

Elżbieta Gustawska

Elżbieta Gustawska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Maria Szawerdak

Maria Szawerdak

Członek Komisji Rewizyjnej

Zofia Feder

Zofia Feder

Członek Komisji Rewizyjnej

Pracownicy

Jolanta Markiewicz

Jolanta Markiewicz

Kierownik promocji i komunikacji

jolanta.markiewicz@bankizywnosci.pl

Bożena Piotrowicz

Bożena Piotrowicz

Kierownik ds. finansów i kadr

bozena.piotrowicz@bankizywnosci.pl

Magdalena Rynkiewicz

Magdalena Rynkiewicz

Kierownik zespołu projektów

magda.rynkiewicz@bankizywnosci.pl

Anna Archutowska

Anna Archutowska

Kierownik administracji i dystrybucji

anna.archutowska@bankizywnosci.pl

Agnieszka Koprucka

Agnieszka Koprucka

Pośrednik pracy

agnieszka.koprucka@bankizywnosci.pl

Anna Brykała

Anna Brykała

Koordynator projektów

anna.brykala@bankizywnosci.pl

Adrian Piotrowicz

Adrian Piotrowicz

Specjalista ds. dystrybucji

adrian.piotrowicz@bankizywnosci.pl

Alicja Łabuko

Alicja Łabuko

Specjalista ds. pozysku

alicja.labuko@bankizywnosci.pl

Joanna Galko

Joanna Galko

Pracownik biurowy dystrybucji

joanna.galko@bankizywnosci.pl

Dorota Czarzasta-Wardyn

Dorota Czarzasta-Wardyn

Koordynator projektu Outdoor Learning

dorota.wardyn@bankizywnosci.pl

Krzysztof Kaim

Krzysztof Kaim

Koordynator projektu Outdoor Learning

krzysztof.kaim@bankizywnosci.pl

Józef Borowski

Józef Borowski

Koordynator działań w projekcie Outdoor Learning

jozef.borowski@bankizywnosci.pl

Joanna Szaban

Joanna Szaban

Koordynator ds. fundraisingu

joanna.szaban@bankizywnosci.pl

Edyta Kupryjaniuk

Edyta Kupryjaniuk

Specjalista ds. fundraisingu

edyta.kupryjaniuk@bankizywnosci.pl

Edyta Jermakow

Edyta Jermakow

Specjalista ds. komunikacji

edyta.jermakow@bankizywnosci.pl

Karolina Lubak

Karolina Lubak

Specjalista ds. obsługi kampanii e-mailowych

karolina.lubak@bankizywnosci.pl

Michał Karpeza

Michał Karpeza

Psycholog / Doradca zawodowy

michal.karpeza@bankizywnosci.pl

Marcin Grossmann

Marcin Grossmann

Trener pracy

marcin.grossmann@bankizywnosci.pl

Tomasz Sadowski

Tomasz Sadowski

Doradca zawodowy

tomasz.sadowski@bankizywnosci.pl

Agnieszka Baranowska-Kuzia

Agnieszka Baranowska-Kuzia

Trener pracy

agnieszka.baranowska@bankizywnosci.pl

Agnieszka Woźniak

Agnieszka Woźniak

Trener pracy

agnieszka.wozniak@bankizywnosci.pl

Katarzyna Skobejko

Katarzyna Skobejko

Pośrednik pracy

katarzyna.skobejko@bankizywnosci.pl

Michał Bagiński

Michał Bagiński

Coach

michal.baginski@bankizywnosci.pl

Aleksandra Chmielewska

Aleksandra Chmielewska

Coach

aleksandra.chmielewska@bankizywnosci.pl

Justyna Staszkiewicz

Justyna Staszkiewicz

Specjalista ds. szkoleń i wolontariatu

justyna.staszkiewicz@bankizywnosci.pl

Aleksandra Matias

Aleksandra Matias

Edukator żywieniowy

Beata Kwit

Beata Kwit

Pracownik utrzymania czystości

Małgorzata Jarosz

Małgorzata Jarosz

Pracownik utrzymania czystości

Andrzej Kapturkiewicz

Andrzej Kapturkiewicz

Konserwator, ogrodnik

Wirgiliusz Genderka

Wirgiliusz Genderka

Magazynier

Dawid Wach

Dawid Wach

Kierowca

Mariusz Pasek

Mariusz Pasek

Magazynier

Krzysztof Łuczkiw

Krzysztof Łuczkiw

Kierowca-zaopatrzeniowiec

Mirosław Polak

Mirosław Polak

Pomoc magazyniera

Wojciech Wroniszewski

Wojciech Wroniszewski

Kierowca

Przyjaciele Banku Żywności w Olsztynie

Przyjaciele BŻ Olsztyn

ADAM SIERZPUTOWSKI

MARIAN PODZIEWSKI

WIESŁAWA PRZYBYSZ

MAREK CHODAŃ

MAŁGORZATA LELONKIEWICZ

BARTŁOMIEJ GŁUSZAK

MAREK ZYGADŁO

JADWIGA PATOLETA

PIOTR KOPRUCKI