Zespół

Zarząd

Marek Borowski

Marek Borowski

Prezes Banku Żywności w Olsztynie

marek.borowski@bankizywnosci.pl

Joanna Tomaszczyk

Joanna Tomaszczyk

Wiceprezes Banku Żywności w Olsztynie

Bogdan Raszczyk

Bogdan Raszczyk

Wiceprezes Banku Żywności w Olsztynie

Daria Żyro

Daria Żyro

Skarbnik Banku Żywności w Olsztynie

Komisja rewizyjna

Maria Szawerdak

Maria Szawerdak

Członek Komisji Rewizyjnej

Zofia Feder

Zofia Feder

Członek Komisji Rewizyjnej

Dział Dystrybucji

Paulina Korwel

Paulina Korwel

specjalista ds. dystrybucji i współpracy z sieciami

571 384 003

paulina.korwel@bankizywnosci.pl

Alicja Łabuko

Alicja Łabuko

specjalista ds. pozysku

798 762 023

alicja.labuko@bankizywnosci.pl

Adrian Piotrowicz

Adrian Piotrowicz

specjalista ds. dystrybucji, koordynator programu PO PŻ

662 243 186

adrian.piotrowicz@bankizywnosci.pl

Karol Licznerski

Karol Licznerski

specjalista ds. pozysku i współpracy z sieciami handlowymi

662 122 009

karol.licznerski@bankizywnosci.pl

Robert Drejer

Robert Drejer

magazynier

Krzysztof Łuczkiw

Krzysztof Łuczkiw

kierowca

Matuesz Neumann

Matuesz Neumann

kierowca

Piotr Stodulski

Piotr Stodulski

kierowca, magazynier

Wojciech Wroniszewski

Wojciech Wroniszewski

magazynier

Dział Promocji i Komunikacji

Jolanta Markiewicz

Jolanta Markiewicz

kierownik ds. promocji

Karol Fryta

Karol Fryta

specjalista ds. komunikacji

karol.fryta@bankizywnosci.pl

Beata Waś

Beata Waś

specjalista ds. promocji

510 173 885

beata.was@bankizywnosci.pl

Agnieszka Tańska

Agnieszka Tańska

specjalista ds. identyfikacji marki

Dział Projektów

Magdalena Ben-Rynkiewicz

Magdalena Ben-Rynkiewicz

kierownik zespołu edukacji i rozwoju

571 902 302

magda.rynkiewicz@bankizywnosci.pl

Aneta Janikowska-Kiśluk

Aneta Janikowska-Kiśluk

kierownik ds. innowacji i współpracy

602 193 087

aneta.kisluk@kuzniaspoleczna.pl

Józef Borowski

Józef Borowski

trener FOLM

jozef.borowski@bankizywnosci.pl

Anna Brykała

Anna Brykała

koordynator projektów edukacyjnych i aktywizacyjnych

882 845 755

anna.brykala@bankizywnosci.pl

Dorota Czarzasta-Wardyn

Dorota Czarzasta-Wardyn

koordynator projektu FOLM

dorota.wardyn@bankizywnosci.pl

Agnieszka Łobacz

Agnieszka Łobacz

coach w projekcie FOLM

Aleksandra Matias

Aleksandra Matias

edukator żywieniowy

732 957 180

aleksandra.matias@bankizywnosci.pl

Karolina Michniewicz-Szczepańska

Karolina Michniewicz-Szczepańska

koordynator projektów EFS

karolina.szczepanska@bankizywnosci.pl

Dorota Weselak-Piotrowska

Dorota Weselak-Piotrowska

trener FOLM

Aleksandra Chodorowska

Aleksandra Chodorowska

specjalista ds. rekrutacji i mentoringu

Ewelina Stachyra

Ewelina Stachyra

specjalista ds. rekrutacji w projekcie FOLM

Kamila Trebnio-Śledzianowska

Kamila Trebnio-Śledzianowska

koordynator projektów

Paweł Ziółkowski

Paweł Ziółkowski

specjalista ds. projektów

Kuźnia Społeczna

Marek Ciesielski

Marek Ciesielski

ekspert ds. marketingu

Łukasz Łyjak

Łukasz Łyjak

menedżer Kuźni Społecznej

510 173 303

lukasz.lyjak@kuzniaspoleczna.pl

Renata Rudnicka

Renata Rudnicka

specjalista ds. obsługi klienta

510 172 320

renata.rudnicka@kuzniaspoleczna.pl

Joanna Szaban

Joanna Szaban

specjalista ds. marketingu

Paulina Puławska

Paulina Puławska

młodszy kucharz

Anna Piela

Anna Piela

kucharz

Marek

Marek

Krawczonek

szef kuchni

Księgowość

Bożena Piotrowicz

Bożena Piotrowicz

kierownik ds. finansów i kadr

662 243 099

bozena.piotrowicz@bankizywnosci.pl

Aneta Zawadzka

Aneta Zawadzka

księgowa

Administracja

Anna Archutowska

Anna Archutowska

kierownik administracji

504 127 104

anna.archutowska@bankizywnosci.pl

Małgorzata Jarosz

Małgorzata Jarosz

Beata Kwit

Beata Kwit

Marianna Wojtalewicz

Marianna Wojtalewicz

Piotr Tułodziecki

Piotr Tułodziecki

Uhonorowani Statuetką Przyjaciela Banku Żywności w Olsztynie

Przyjaciele BŻ Olsztyn

ADAM SIERZPUTOWSKI

MARIAN PODZIEWSKI

WIESŁAWA PRZYBYSZ

MAREK CHODAŃ

MAŁGORZATA LELONKIEWICZ

BARTŁOMIEJ GŁUSZAK

MAREK ZYGADŁO

JADWIGA PATOLETA

PIOTR KOPRUCKI

CZESŁAW JERZY MAŁKOWSKI

URSZULA SUDNIKIEWICZ-PIEKARSKA

WOJCIECH KONECKO

JANUSZ WRONISZ

MIROSŁAW KOWALCZYK

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE

WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

ŁĘGAJNY SP Z.O.O.

DANONE

NESTLE

DB SCHENKER

JOLANTA MARKIEWICZ

ROTARY CLUB OLSZTYN VARMIA

WIOLETTA ŚLĄSKA-ZYŚK

WIRGILUSZ GENDERKA

WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI