Odbiorcy

Misją Banku Żywności w Olsztynie jest przeciwdziałanie ubóstwu we wszystkich jego formach oraz eliminacja głodu i osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego wśród najbardziej potrzebujących. Główne działanie Banku polega na realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego ze środków europejskich.  

Ponadto, Bank zajmuje się pozyskiwaniem żywności od producentów żywności i dystrybucją wśród lokalnych organizacji partnerskich. Nasza organizacja poprzez inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań społecznych, kieruje się imperatywem właściwego wykorzystania otrzymanej żywności od Darczyńców, jak również zagwarantowania Odbiorcom dostarczenia bezpiecznej żywności zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ? 

Jesteśmy tu, by wesprzeć każdą organizację czy instytucję niosącą pomoc żywnościową (nie udzielamy pomocy osobom indywidualnym).  

Strategicznym zadaniem Banku jest realizacja celów statutowych – wsparcie żywnościowe, które dociera przy współpracy 200 organizacji społecznych z regionu Warmii i Mazur do jadłodajni, domów pomocy społecznej, świetlic środowiskowych, domów dziecka, noclegowni, ośrodków pomocy społecznej, domów samotnej matki, ale też do szkół i placówek edukacyjno-wychowawczych.  

WARUNKI WSPÓŁPRACY 

Chcemy współpracować z organizacjami, które podzielają naszą troskę o ludzi potrzebujących. Dla zainicjowania współpracy, prosimy o dostarczenie „Wniosku o nawiązanie współpracy”.  Ten krok pozwoli nam lepiej zrozumieć Państwa potrzeby i skoordynować nasze działania na rzecz wspólnego dobra.