Historia

Siedziba

Historia Banku Żywności w Olsztynie sięga 2000 roku, kiedy kilka osób zajmujących się pomocą osobom ubogim oraz budowaniem systemu wsparcia postanowiło powielić ideę Banków Żywności. Inicjatorem i pierwszym prezesem Banku Żywności w Olsztynie zostaje Marek Borowski, który pełni tę funkcje do dzisiaj. Wraz z nim od samego początku Zarząd tworzą: Joanna Tomaszczyk – Wiceprezes, Bogdan Raszczyk – Wiceprezes oraz Daria Żyro – Skarbnik.

Wpis do rejestru stowarzyszeń uzyskaliśmy 14 lipca 2000 roku.

Bank Żywności w Olsztynie powołały trzy organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Dzieciom Wiejskim” z gminy Jonkowo, Olsztyńskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego oraz Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” (wystąpiło ze zrzeszenia w 2007 r.). Od 2007 r. członkiem Banku Żywności jest Stowarzyszenie Propagowania Trzeźwości „Krokus” w Korszach.

Początki nie były łatwe. Jednak chęć pomocy mobilizowała nas do działania. Podczas naszej pierwszej zbiórki żywności, która odbyła się we wrześniu 2000 roku, zebraliśmy 3,5 tony jedzenia. Ten wynik dodał nam skrzydeł i zachęcił do kolejnych działań. Rozwinęliśmy współpracę z sieciami handlowymi. Z roku na rok efekty zbiórek były coraz większe. Zaczęliśmy też budować system współpracy z organizacjami, firmami i wolontariuszami.

W początkowej fazie działalności ważne było wsparcie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Urzędu Miasta w Olsztynie oraz Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Właśnie te instytucje wsparły grantami naszą działalność.

Nie brakowało sytuacji humorystycznych. Na początku funkcjonowania od jednego z przedsiębiorców dostaliśmy trzy tony mandarynek! Wspaniale! Bank Żywności mieścił się wówczas w dwóch pokojach biurowych. Owocami zapełniliśmy całe te pomieszczenia.

Lata mijały, a Bank Żywności w Olsztynie się rozwijał. Nie zmieniało się jedno – cel naszego działania: ratujemy żywność przed zmarnowaniem i przekazujemy ją na cele społeczne. A naszą nadrzędną wartością jest zachowanie godności osób potrzebujących.

Dziś Bank Żywności to prężnie rozwinięta i działająca organizacja, to około 1500 metrów kwadratowych magazynów, chłodnie, mroźnie, własne ciężarówki i samochody dostawcze oraz ponad 20-osobowa kadra.

Z naszej inspiracji i pod naszym kierunkiem została przygotowana kompleksowa diagnoza sytuacji niedożywienia dzieci w województwie warmińsko-mazurskim oraz strategia rozwiązania tego problemu. Dziś Bank Żywności to nie tylko pozyskiwanie i dystrybucja żywności. Edukujemy w zakresie prawidłowego odżywiania i niemarnowania żywności. Prowadzimy szereg działań, które umożliwiają aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem, wykluczonych i bezrobotnych.

Bank Żywności w Olsztynie jest od 2001 roku członkiem Federacji Polskich Banków Żywności, która zrzesza 32 Banki Żywności z całego kraju. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi i razem tworzą związek stowarzyszeń. Federacja jest organizacją pożytku publicznego, która wspiera banki w rozwoju, reprezentuje jego interesy przed instytucjami krajowymi oraz wyznacza standardy, którymi kierujemy się w codziennej pracy.

Obecnie Bank Żywności w Olsztynie co roku przekazuje potrzebującym około 3 milionów kilogramów żywności. A wszystko zaczęło się od trzech i pół tony produktów z pierwszej zbiórki.

Geneza idei Banków Żywności

Pierwsze Banki Żywności pojawiły się pod koniec lat 60. XX wieku w USA. Pomysłodawcą był emerytowany przedsiębiorca i filantrop John van Hengel. Pracując jako wolontariusz, zwrócił uwagę na żywność wyrzucaną przez właścicieli sklepów. Aby uniknąć marnotrawstwa, zaczął zbierać od handlowców produkty, którym kończy się termin ważności, i zawozić je do miejskich jadłodajni. Okazało się, że jest tego tak dużo, że trzeba otworzyć specjalny magazyn. Pierwszy Bank Żywności powstał w USA w 1967 r. Wkrótce zaczęto zakładać kolejne.

Do Europy ta idea przeniosła się w latach 80., pierwsze europejskie Banki Żywności powstały we Francji. Obecnie w Europie jest ponad 260 takich organizacji.

Pierwszy polski Bank Żywności założono w 1993 r., z inicjatywy Jacka Kuronia, przy Fundacji „Pomoc Społeczna SOS” w Warszawie. W 1997 r. istniejące wówczas Banki Żywności utworzyły Federację Polskich Banków Żywności. W 2001 r. do Federacji dołączył Bank Żywności w Olsztynie.