FOLM – From Outdoors to Labour Market

EEA and norway grants

Olsztyński Bank Żywności jest uczestnikiem dużego międzynarodowego projektu adresowanego do młodych ludzi. Chodzi o aktywizowanie osób, które nie uczą się i nie pracują. Inauguracja projektu “FOLM – From Outdoors to Labour Market” (Od natury do rynku pacy), odbyła się 21 i 22 listopada 2018, podczas IX Forum Nowej Edukacji w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Celem projektu jest zmotywowanie młodych ludzi i wsparcie ich w wejściu na rynek pracy lub w powrocie do edukacji. Przez najbliższe 3,5 roku projekt FOLM będzie wdrażać model „kształcenia na zewnątrz” w trzech europejskich regionach: Cantabria (Hiszpania), Warmia i Mazury (Polska) i Mid West (Irlandia).

W projekcie From Outdoors to Labour Market będzie uczestniczyło blisko 1000 młodych ludzi z trzech krajów. FOLM jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię za pośrednictwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Funduszu Grantowego dla Młodzieży. Projekt otrzymał grant w wysokości 3,4 mln euro.

Na Warmii i Mazurach z projektu będą korzystali młodzi ludzie, którzy nie uczą się, nie pracują, nie przygotowują się do zawodu i są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Innowacyjna edukacja, kursy i współpraca z trenerami pomoże im w wejściu na rynek pracy lub podjęciu nauki.

FOLM działa w oparciu o międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzą: Venture Trust (Wielkia Brytania), Uniwersytet w Edynburgu (Wielka Brytania), Rząd Kantabrii i Grupa Femxa (Hiszpania), Instytut Technologii w Limerick (Irlandia), System Uniwersalnego Kształcenia (Irlandia) oraz Bank Żywności w Olsztynie. Liderem projektu jest Centrum Innowacyjnej Edukacji.

Forum Nowej Edukacji jest platformą, służącą do wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów na obszarach szkolenia zawodowego, nauczania i rynku pracy. Działa na poziomie europejskim i posiada przedstawicieli w miastach i regionach, instytucjach akademickich i firmach.