7 listopada 2019

Przekrój możliwości, czyli grudniowe New Education Forum w Brukseli

Kompetencje przekrojowe, takie jak m.in. komunikacja, odporność na stres, są brane pod uwagę w każdym miejscu pracy. Jak je rozwijać, będzie mowa podczas grudniowego New Education Forum w Brukseli. Wezmą w nim udział trenerzy i koordynatorzy projektu FOLM na Warmii i Mazurach.

Sto procent sukcesu: wrócili do nauki, otrzymali zatrudnienie, albo rozpoczęli staż. Choć Warmia i Mazury mają najwyższe statystyki bezrobocia w Polsce (8,8 proc.), uczestnicy projektu FOLM („From outdoors to labour market”) – „Z natury do rynku pracy” znajdują na nim swoje miejsce lub decydują się na edukację zgodną z predyspozycjami.

Na czym polega efektywność projektu, skierowanego do osób w wieku 18-29 lat? Tygodniowa wyprawa w plener pod okiem trenerów, to pierwszy krok do zmian. Pobyt wśród natury w odcięciu od codziennych obowiązków, nawyków i środowiska, to okazja do stawienia czoła nowym wyzwaniom. A także możliwość przełamania lęków, wglądu w siebie, nawiązania relacji z uczestnikami i trenerami. Efekt wyprawy wzmacnia półroczna praca pod okiem coachów i mentorów – nastawiona na komunikację, planowanie, twórcze myślenie, pracę z celem.

Uczestnicy projektu FOLM – osoby będące w „zawieszeniu” zawodowym i edukacyjnym, poprzez doświadczenia w projekcie poznają lepiej swoje możliwości, otwierają się na siebie i innych. Zakłada on pracę z zasobami uczestników i  rozwój tzw. kompetencji miękkich, jak m.in. radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, motywację, kreatywność, co w efekcie wpływa na  wzrost poczucia własnej wartości i podnosi sprawczość – tłumaczy Agnieszka Łobacz, psycholog, coach i mentor z projektu FOLM.

Te uniwersalne umiejętności wezmą na warsztat uczestnicy konferencji New Education Forum, której 14. edycja odbędzie się 10 grudnia w Brukseli. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane innowacyjne rozwiązania edukacyjne, które wzmacniają u młodych ludzi tzw. kompetencje transwersalne (czyli m.in. kompetencje cyfrowe, które pomagają  w kształtowaniu innych fundamentalnych kompetencji – umiejętności językowych, komunikacji, jak i podstawowych predyspozycji z zakresu przedmiotów ścisłych). O swoich obserwacjach i sukcesach opowiedzą m.in. koordynatorzy i trenerzy międzynarodowego projektu FOLM, którego partnerem, oprócz Irlandczyków i Hiszpanów, od tego roku jest Bank Żywności w Olsztynie.

Bank Żywności w Olsztynie, specjalizujący się m.in w aktywizacji zawodowej, tworzy bazę pracodawców, otwartych na współpracę z beneficjentami projektów – tłumaczy Dorota Wardyn, koordynator FOLM. – To osoby zmotywowane, gotowe do podjęcia nowych wyzwań, pragnące podnosić swoje kompetencje i świadome swojego potencjału. Przygotowujemy ich nie tylko do korzystania ze swoich predyspozycji i talentów, ale też m.in. do przygotowania CV czy autoprezentacji w rozmowach z  pracodawcą – dodaje.

Niektórzy z uczestników FOLM to osoby po wyższych studiach, które mimo wykształcenia nie potrafią się odnaleźć na rynku pracy – przyznaje Agnieszka Łobacz. – Po uczestnictwie w projekcie są gotowi, aby wykorzystać wiedzę i umiejętności albo sięgnąć po ukryte dotąd marzenia zawodowe, edukacyjne. Przykład? Absolwentka uczelni artystycznej uwierzyła w siebie i  zakłada własną działalność gospodarczą, absolwent filozofii podjął studia magisterskie i jest wolontariuszem w projekcie, a dziewczyna, która była sprzedawczynią – awansowała. Niemal każda z ponad 30 osób, biorących dotychczas udział w projekcie, ruszyła z miejsca i wzięła życie w swoje ręce – podsumowuje.

Obecnie pracodawcy szukają pracowników o zdolnościach adaptacyjnych, którzy są proaktywni (sami odpowiedzialni za swoje życie, poprzez dokonywanie wyborów), z łatwością pracują w zespołach, rozwiązują problemy i twórczo myślą. Każdego dnia coraz więcej instytucji przechodzi do pracy w strukturze opartej na projektach, zamiast na hierarchii. Podczas New Education Forum międzynarodowi eksperci omówią wiele przykładów sprawdzonych działań, które pomagają młodym ludziom uzyskać wykształcenie i wejście w dorosłość. NEF kierowane jest do pracowników, specjalistów i ludzi zainteresowanych tematyką edukacji i rynku pracy w samorządach, firmach, oświacie, instytucjach akademickich.

Więcej informacji na temat uczestnictwa i rejestracji:

https://www.neweducationforum.com/pl/nef-brussels-2019-pl#plregbruksela

27 lutego 2024

Nowe auto elektryczne zawiezie nas w przyszłość

Flota Banku Żywności wzbogaciła się o elektryczne auto dostawcze. – To kontynuacja naszych działań w kwestii zrównoważonego rozwoju i zapowiedź jeszcze śmielszych projektów – mówi Marek Borowski, prezes... czytaj dalej

12 lutego 2024

W najbliższych latach utworzymy kilkadziesiąt miejsc pracy!

Wraz ze Stowarzyszeniem WAMA-COOP rozpoczynamy realizację olbrzymiego projektu, w ramach którego stworzymy 248 miejsc pracy w Olsztynie i powiatach: olsztyńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, lidzbarskim i bartoszyckim!... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności