12 sierpnia 2022

Z lasu wróci inny, nowy człowiek

Nasz Bank wychodzi poza tradycyjny obszar działania. Tym razem nasze metody przydadzą się w pracy z młodzieżą z województwa zachodniopomorskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, realizuje projekt „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”. Jego celem jest zwiększenie usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych przez wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz społecznych dzieci i młodzieży zmierzające do wzmocnienia umiejętności adaptacyjnych, wykorzystywania zasobów własnych i środowiska celem radzenia sobie z kryzysem. Projekt wspiera rodzinę, wzmacnia jej kompetencje jako całość w oparciu o pracę z rodzicami i dziećmi. W ramach projektu realizowane są trzy zadania, w jedno z nich zaangażował się nasz Bank. To organizacja intensywnych treningów wyjazdowych. – 95 procent naszych działań prowadzimy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, ale przykład wojny w Ukrainie pokazuje, że skala naszej aktywności wykracza też poza województw0 – mówi Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie. – Skoro jako bank mamy dobrą i sprawdzoną metodę, która może pomóc młodzieży, to nie widzimy przeszkód, żeby się nią podzielić w innych częściach Polski.

Metoda ta to intensywne treningi personalne, połączone z leśną wyprawą, sprzyjającą refleksji i pracy nad sobą. Przez trzy lata w banku realizowaliśmy podobny projekt „FOLM. Z natury do rynku pracy”. Jego adresatem byli ludzie, którzy z różnych względów nie odnaleźli jeszcze swojej ścieżki w życiu, a przy wsparciu coachów, pomagaliśmy im włączyć się do rynku pracy lub do systemu edukacyjnego. Uczestnicy projektu FOLM byli osobami pełnoletnimi, a dziesięciodniowa wyprawa do lasu była połączona z zagadnieniami survivalowymi i nauką samowystarczalności.

W projekcie realizowanym w województwie zachodniopomorskim działaniem objęta jest młodzież w wieku 14-17 lat, która korzysta z opieki pieczy zastępczej. Założenia podczas wypraw będą podobne – czas wypełniony rozmowami, zajęciami i grami z całkowitym odcięciem od bodźców i świata zewnętrznego – uczestnicy na czas wyprawy oddają na przechowanie swoje telefony. – Wyprawy odgrywają dużą rolę w wytyczeniu celów i ukształtowaniu młodej osoby. Najważniejsze jest, że młodzież ma szansę kontaktu z trenerami spoza ich środowiska, co sprzyja budowaniu zaufania i otwartości. A wszystko to w przyjaznej atmosferze, w lesie, pośród natury – mówi Marek Borowski. – Uczestnicy przychodzą z różnymi problemami. Ktoś stracił rodziców lub został przez nich porzucony, jeszcze inny stracił rodzeństwo i wyrzuca sobie, że może przyczynił się do tego. Proces rozmów, intensywnego treningu ma pomóc młodzieży „oczyścić” się, a trenerom przygotować wskazówki dla osób, które będą z tymi dziećmi pracowały dalej.

Wyprawa do lasu nie oznacza końca projektu. Wiedza na temat podopiecznego zostanie przekazana nie tylko jego rodzinie zastępczej, ale także przeszkolonym pracownikom – asystentom dorastania, bo z lasu wróci inny, nowy człowiek. I to oni będą kontynuować pracę z młodzieżą.

Projekt ma potrwać do końca 2023 roku. Z wypraw do lasu skorzysta 60 nastolatków.

27 lutego 2024

Nowe auto elektryczne zawiezie nas w przyszłość

Flota Banku Żywności wzbogaciła się o elektryczne auto dostawcze. – To kontynuacja naszych działań w kwestii zrównoważonego rozwoju i zapowiedź jeszcze śmielszych projektów – mówi Marek Borowski, prezes... czytaj dalej

12 lutego 2024

W najbliższych latach utworzymy kilkadziesiąt miejsc pracy!

Wraz ze Stowarzyszeniem WAMA-COOP rozpoczynamy realizację olbrzymiego projektu, w ramach którego stworzymy 248 miejsc pracy w Olsztynie i powiatach: olsztyńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, lidzbarskim i bartoszyckim!... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności