5 lutego 2021

Poza utartymi szlakami

Efektywne komunikowanie się, kreatywność, praca w zespole, szybka adaptacja do zmieniającego się otoczenia. To kompetencje równie ważne w karierze zawodowej, jak wiedza merytoryczna. I na takie stawia projekt FOLM (Z natury do rynku pracy), który od marca wznawia motywacyjne wyprawy do Lasów Łańskich dla osób w wieku 18-30 lat.

Według prognoz ekspertów od rynku pracy, do 2030 roku ponad 40 proc. istniejących obecnie zawodów zniknie. W ich miejsce powstaną nowe profesje, co będzie wymagało szybkiego dostosowania się i przekwalifikowania. Dlatego w czasach trudnych do przewidzenia zmian, fundamentem jest nie tylko wiedza, ale i umiejętności społeczne, przekrojowe. System edukacji przekazuje wiedzę specjalistyczną, ale kształcenie kompetencji miękkich, pracy zespołowej, kreatywności to jego słabość. Międzynarodowy projekt aktywizacyjny FOLM „From Outdoors to Labour Market” (Z natury do ryku pracy), do którego Bank Żywności w Olsztynie przystąpił dwa lata temu, wpisuje się w potrzeby współczesnego rynku pracy. Choć uniwersalny dla każdego, kierowany jest do młodych ludzi niepracujących i nieuczących się.

— Zanim powstał Bank Żywności w Olsztynie, przez wiele lat pracowałem w szkole — tłumaczy Marek Borowski, jego prezes. — Poznając założenia projektu FOLM, wiedziałem, że ma on szansę zmienić sytuację wielu młodych ludzi. Rynek pracy oczekuje stworzenia narzędzi do wspierania rozwoju kariery opartej na uniwersalnych kompetencjach pracowników. Tutaj mają szansę przełamać schematy i wyjść poza utarte szlaki, co budzi nieznany im samym, własny potencjał.

Model kształcenia „Outdoor Learning”, czyli szkolenia w kontakcie z naturą, opracowali naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu razem z organizacją non profit Venture Trust. Wzięli na warsztat wpływ natury na motywację człowieka, jego zdolności adaptacyjne, empatię. I opracowali innowacyjną formę aktywizacji, która rozwija umiejętności miękkie, takie jak radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, samomotywację, kreatywność, komunikację i umiejętność pracy w grupie. Uczestnicy projektu podczas tygodniowego pobytu na łonie natury, wspólnych zabawach i wyzwaniach, a potem dalszej półrocznej pracy z mentorami, coachami konkretyzują swoje cele, nie tylko zawodowe. Nawiązują nowe kontakty, a życzliwa, luźna atmosfera sprzyja kreowaniu nowych pomysłów. Takich, które inspirują do spełniania marzeń, łączenia pasji z zarabianiem na życie.

— Okazało się, że uczestnicy pierwszych grup projektu nie potrzebowali nawet całego procesu mentorigu, tylko utwierdzenia się, że myślą dobrze — dodaje prezes. — Stali się świetnymi ambasadorami FOLM w swoim środowisku. Choć w każdej grupie są osoby, które trzeba poprowadzić za rękę, niemal wszyscy ze 130 dotychczasowych uczestników, trafili na rynek pracy lub wrócili do nauki, aby rozwijać swoje umiejętności. Jednak znalezienie kolejnych 200 uczestników projektu w ciągu najbliższych miesięcy w regionie o wysokim bezrobociu, okazuje się nie lada wyzwaniem. Często działają siły odśrodkowe — rodzice, koledzy, społeczność, którzy blokują takie próby wyjścia ze strefy komfortu.

Wyprawy będą organizowane 2-3 razy w miesiącu od marca do września 2021. Projekt jest darmowy, a uczestnicy dostają sprzęt turystyczny na każdą pogodę, mają zapewnione wyżywienie dostosowane do indywidualnych wymagań, a jak trzeba również — odzież. Jedyna ich inwestycja to czas — siedem dni w leśnym obozowisku, a dla chętnych dalsza kilkumiesięczna praca nad sobą pod okiem coacha i mentora. Projekt FOLM posiada także platformę, na której uczestnicy, trenerzy i coachowie wymieniają się doświadczeniami, radami, kontaktami. To również stale powiększająca się baza pracodawców z regionu, którzy publikują oferty pracy i praktyk zawodowych.

— Projekt FOLM to iskra do zmian, wzrostu motywacji, ambicji, umiejętności budowana planów na przyszłość — zapewnia Dorota Wardyn, koordynatorka projektu z Banku Żywności w Olsztynie. — Zależy nam na tym, aby uczestnicy wprowadzili w swoje życie zmiany zgodne z oczekiwaniami rynku pracy. Poznanie ich ułatwia nam kierowanie młodych ludzi m.in. do kolejnych projektów oferowanych przez instytucje rynku pracy, na staże czy bezpośrednio do pracodawców. A ci coraz chętniej korzystają z umiejętności naszych świeżo zmotywowanych, gotowych do nowych wyzwań młodych ludzi. Przez ostatni rok byliśmy zmuszeni do siedzenia w domach, co nie sprzyjało szukaniu zatrudnienia. Udział w projekcie to okazja, żeby wyjść z czterech ścian i poczuć namiastkę normalności, którą daje kontakt z naturą. A przy okazji poznać swoje mocne strony i talenty, które pomogą rozwinąć skrzydła.

Piszcie i dzwońcie, aby zarezerwować miejsce na wyprawy, które ruszają wiosną:
tel. 698345652, 510172336, folm.rekrutacja@bankizywnosci.pl
Info: www.folmweb.com
Facebook TU

27 lutego 2024

Nowe auto elektryczne zawiezie nas w przyszłość

Flota Banku Żywności wzbogaciła się o elektryczne auto dostawcze. – To kontynuacja naszych działań w kwestii zrównoważonego rozwoju i zapowiedź jeszcze śmielszych projektów – mówi Marek Borowski, prezes... czytaj dalej

12 lutego 2024

W najbliższych latach utworzymy kilkadziesiąt miejsc pracy!

Wraz ze Stowarzyszeniem WAMA-COOP rozpoczynamy realizację olbrzymiego projektu, w ramach którego stworzymy 248 miejsc pracy w Olsztynie i powiatach: olsztyńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, lidzbarskim i bartoszyckim!... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności