SUCCESS – SUpermarkets and Consumers Collaborate towards Easy Sustainable Strategies

Celem głównym projektu jest współpraca konsumentów, naukowców i organizacji pozarządowych z sieciami handlowymi, która ułatwi dokonywanie przyjaźniejszych środowisku naturalnemu codziennych zakupów spożywczych.

Działania w ramach projektu będą realizowały trzy strategie:

  • Tworzenie pozytywnego nastawienia i zwiększanie wiedzy na temat zrównoważonego odżywiania i świadomego kupowania.
  • Angażowanie konsumentów do wyrażenia propozycji zmian na rzecz przeprojektowania sklepu i systemu/zasad sprzedaży na bardziej przyjazne i mniej szkodliwe dla środowiska.
  • Współpraca naukowców ze sprzedawcami w celu ułatwienia konsumentom wyboru proekologicznych produktów spożywczych w supermarkecie oraz ograniczenia marnowania żywności (m.in. badania, działania na rzecz zmian w supermarketach).

Okres realizacji: V 2022 – XII 2024

Realizatorzy: Rikolto (Vredeseilanden) (Belgia), Ghent University (Belgia), EUFIC – European Food Information Council (Belgia), VTT Technical Research Centre of Finland (Finlandia), Bank Żywności w Olsztynie.

Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu:

1. Tworzenie pozytywnego nastawienia i zwiększanie wiedzy na temat zrównoważonego odżywiania i świadomego kupowania.

a) Praktyczne warsztaty w supermarkecie i kuchni warsztatowej przekazujące wiedzę i kształtujące umiejętności świadomego wybierania produktów oraz „mądrego gotowania”, które pozwolą ograniczyć spożycie mięsa i zmniejszyć skalę marnowanej żywności.

b) Badania konsumenckie przy wsparciu aplikacji „Rhetoric”, która umożliwi prowadzenie dialogów pomiędzy konsumentami a sprzedawcami.

2. Angażowanie konsumentów do wyrażenia propozycji zmian na rzecz przeprojektowania sklepu i systemu/zasad sprzedaży na bardziej przyjazne i mniej szkodliwe dla środowiska.

a) Internetowa baza inicjatyw podejmowanych przez sieci handlowe w Belgii, Finlandii i Polsce na rzecz zwiększania spożycia roślinnych zamienników produktów mięsnych oraz zmniejszenia marnowania żywności.

b) Warsztaty „Mądry człowiek w supermarkecie” o roli świadomości i intuicji podczas dokonywania zakupów spożywczych.

c) Konsumenci w roli ekspertów – panel „ekspertów” ułatwiający wgląd w to, co myślą i czego potrzebują kupujący, by dokonywali zrównoważonych zakupów na co dzień.

3. Współpraca naukowców ze sprzedawcami w celu ułatwienia konsumentom wyboru proekologicznych produktów spożywczych w supermarkecie oraz ograniczenia marnowania żywności.

a) Learning network – międzynarodowa współpraca sieci handlowych na rzecz wymiany doświadczeń w kierunku zrównoważonej konsumpcji.

b) Eksperymenty i zmiany w wybranych supermarketach przeprowadzone w ścisłej współpracy Uniwersytetu Ghent w Gandawie, Fińskiego Centrum Badań Technicznych VTT oraz sprzedawców.

Rola Banku Żywności w Olsztynie w projekcie SUCCESS

Bank Żywności jest realizatorem działań projektowych w Polsce.

W 2022 roku zostanie zaprojektowany i przygotowany cykl praktycznych warsztatów na temat zrównoważonych zakupów w supermarkecie, a także gotowania. Spotkania będą realizowane w sklepie i kuchni warsztatowej. Ważnym elementem działań edukacyjnych będzie nauka ograniczania spożycia czerwonego mięsa oraz niemarnowania żywności podczas codziennych zakupów i przygotowywania posiłków, co będzie miało pozytywny wpływ środowisko naturalne.

Wspólnie z uczestnikami warsztatów poszukamy odpowiedzi m.in. na pytania:

  • jak rozpoznawać produkty przyjazne środowisku i przygotowywać z nich zdrowe posiłki?
  • dlaczego warto ograniczać spożycie mięsa i czym je zastąpić w tradycyjnych potrawach?
  • w jaki sposób zmniejszyć marnowanie żywności w sklepie oraz podczas gotowania?

W kolejnych latach (2023-2024) będziemy te warsztaty realizować w Polsce.

Zaadaptujemy także warsztaty „Mądry człowiek w supermarkecie”, które dotychczas z sukcesem realizowane są w Belgii, aby je realizować w Polsce w 2023 roku.

Przedstawimy również bazę inicjatyw, które podejmują supermarkety, a także aplikację „Rethoric” i zachęcimy konsumentów, by zgłaszali do niej kolejne działania, pomysły, propozycje.

Więcej o projekcie TUTAJ.


SUCCESS (SUpermarkets and Consumers Collaborate towards Easy Sustainable Strategies) to projekt wspierany przez EIT Food.

EIT Food to przodująca w Europie inicjatywa w zakresie innowacji w branży spożywczej, której celem jest uczynienie systemu żywnościowego bardziej zrównoważonym, zdrowym i godnym zaufania. Inicjatywa składa się z konsorcjum kluczowych graczy branżowych, startupów, ośrodków badawczych i uniwersytetów z całej Europy. Jest to jedna z ośmiu wspólnot innowacji ustanowionych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), niezależny organ UE powołany w 2008 r. w celu stymulowania innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie.

Koszyk z żywnością