The #AnnualFoodAgenda

Projekt #AnnualFoodAgenda zachęca konsumentów do myślenia o żywności, którą jedzą, zwiększa świadomość oraz wiedzę o całym łańcuchu produkcji żywności, oraz zachęca do poprawy nawyków żywieniowych i postaw konsumenckich w kontekście gospodarowania żywnością.

#AnnualFoodAgenda to unikatowa seria interaktywnych wydarzeń budujących przestrzeń do zgłębiania zagadnień związanych z żywnością. Warsztaty, wykłady, pokazy i spotkania, a także atrakcyjne animacje, infografiki czy audycje radiowe zachęcają konsumentów do wyruszenia w godną zaufania podróż kulinarną, podczas której lepiej zrozumieją zagadnienia dotyczące zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa żywności, innowacji w sektorze rolno-spożywczym oraz problemu marnowania żywności.

Tylko w tym roku w ramach projektu zostanie zorganizowanych 35 wyjątkowych wydarzeń tematycznych w Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, a wiele artykułów i materiałów edukacyjnych zostanie udostępnionych szerokiemu gronu konsumentów.

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum zrzeszające 10 partnerów z 4 krajów Europy, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Polski i Finlandii. Liderem projektu jest Uniwersytet Autonomiczny w Madrycie (UAM) – IMDEA Food. W Polsce partnerem projektu, obok Banku Żywności w Olsztynie, jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie oraz koncern spożywczy Maspex.

Więcej informacji na stronie projektu: www.annualfoodagenda.com

W ramach projektu wspólnie z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN oraz koncernem Maspex, przygotowaliśmy animację zachęcającą do ograniczenia marnowania żywności.

 

W październiku 2020 roku zrealizowaliśmy obchody Światowego Dnia Żywności:

 

Projekt „#AnnualFoodAgenda” jest finansowany przez EIT Food (Wspólnotę Innowacji ds. Żywności Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu UE) w ramach programu ramowego UE w zakresie badań i innowacji „Horyzont 2020”.