7 grudnia 2022

Rodzina to siła 2. Aktywizujemy społecznie w Gminie Ruciane-Nida

Po raz kolejny pracujemy z osobami w trudnej sytuacji życiowej, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt „Rodzina to siła 2” realizujemy z Gminą Ruciane-Nida.

Zakres działalności naszego banku jest szeroki – wspieramy pomocą żywnościową, edukujemy, stymulujemy przedsiębiorczość, ale także aktywizujemy zawodowo i społecznie. Na tym ostatnim polu Bank ma szczególne osiągnięcia. W minionych latach realizowaliśmy bowiem aż cztery projekty aktywizacyjne, obejmujące wsparciem rodziny z gmin: Piecki, Ostróda, Dobre Miasto i Ruciane-Nida. Zachęcani efektami i zainteresowaniem partnerów rozpoczęliśmy teraz projekt „Rodzina to siła 2”, który ponownie realizujemy w Gminie Ruciane Nida.

– Jego głównym celem jest podniesienie aktywności społecznej, co najmniej 54 osób z trzynastu rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, są zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczeniem społecznym – mówi o idei przedsięwzięcia Justyna Staszkiewicz, koordynatorka projektu z Banku Żywności w Olsztynie.

Każda z rodzin otrzymała od nas specjalistyczną diagnozę, uwzględniającą jej potrzeby. Oprócz tego do 30 czerwca 2023 roku zaoferujemy uczestnikom projektu kompleksowe wsparcie, które obejmie m.in.:

 • Poradnictwo specjalistyczne (psycholog, pedagog, terapeuta)
 • Wsparcie coacha/mentora rodziny
 • Trening kreowania wizerunku w sieci
 • Trening kompetencji cyfrowych
 • Zajęcia psychologiczno-edukacyjne
 • Zajęcia w terenie bez telefonu
 • Warsztaty rękodzielnicze
 • Warsztaty zero waste
 • Zajęcia relaksacyjne
 • Grupy wsparcia dla rodzin
 • Wydarzenia rodzinne

Przełamać bariery

Uczestnictwo w projekcie ma dać jego uczestnikom m.in. możliwość przełamania indywidualnych barier w codziennym funkcjonowaniu, które rzucają się cieniem na prawidłowe funkcje rodziny. Wśród elementów, nad którymi pracujemy są:  – Brak wiary w siebie, niezaradność życiowa, czy brak umiejętności społecznych, prowadzących do wykluczenia społecznego – wylicza Justyna Staszkiewicz i dodaje: – Oprócz zajęć i konsultacji indywidualnych pracujemy z całymi rodzinami.  Będziemy próbować nauczyć uczestników projektu umiejętnie gospodarować budżetem domowym, pokażemy interesujące metody wychowawcze. Psycholog i coach odpowiedzą na pytania, jak rozwiązywać konflikty rodzinne, jak radzić sobie ze stresem. Nauczą, również skąd czerpać prawidłowe wzorce zachowań. Zakres działań i oferowanego wsparcia w projekcie „Rodzina to siła 2” jest naprawdę szeroki.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dofinansowanie projektu z UE: 331 244,00 zł

27 lutego 2024

Nowe auto elektryczne zawiezie nas w przyszłość

Flota Banku Żywności wzbogaciła się o elektryczne auto dostawcze. – To kontynuacja naszych działań w kwestii zrównoważonego rozwoju i zapowiedź jeszcze śmielszych projektów – mówi Marek Borowski, prezes... czytaj dalej

12 lutego 2024

W najbliższych latach utworzymy kilkadziesiąt miejsc pracy!

Wraz ze Stowarzyszeniem WAMA-COOP rozpoczynamy realizację olbrzymiego projektu, w ramach którego stworzymy 248 miejsc pracy w Olsztynie i powiatach: olsztyńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, lidzbarskim i bartoszyckim!... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności