RODZINA TO SIŁA – program wsparcia rodzin w Gminie Ruciane-Nida

RODZINA TO SIŁA – program wsparcia rodzin w Gminie Ruciane-Nida

Mieszkasz na terenie gminy Ruciane-Nida? Otrzymujesz wsparcie z ośrodka pomocy społecznej? Masz w rodzinie osoby niepełnosprawne? Korzystasz z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa? Jeśli tak, to projekt „RODZINA TO SIŁA – program wsparcia rodzin w Gminie Ruciane-Nida skierowany jest do Ciebie!

Bank Żywności w Olsztynie  w partnerstwie z Gminą Ruciane – Nida prowadzi rekrutację do projektu, którego celem jest podniesienie aktywności społecznej, co najmniej 42 osób  (25 k i 17 m) z 10 rodzin, mieszkających na terenie Gminy Ruciane – Nida.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na :

 • Indywidualną diagnozę rodziny
 • Poradnictwo specjalistyczne (psycholog, pedagog, trener TUS itp.)
 • Wsparcie coacha rodziny
 • Warsztaty dbania o wizerunek
 • Konsultacje prawne
 • Warsztaty techniczne
 • Warsztaty artystyczne: Metody wspólnego spędzania czasu wolnego
 • Warsztaty podnoszące jakość życia
 • Szkoła dla rodziców
 • Zajęcia dla dzieci
 • Zajęcia kulturalno – sportowe
 • Wyjazdy rodzinne
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

 

CZEKAMY NA WAS!

ZGŁOSZENIA – Formularz rekrutacyjny do pobrania TUTAJ.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 1, 12-220 Ruciane-Nida osobiście, przez osoby trzecie, przesłać pocztą lub na adres: mgops@ruciane-nida.pl

Osobom z niepełnosprawnościami, przy wypełnianiu formularzy rekrutacyjnych, zapewniamy możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego, asystenta osoby niepełnosprawnej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego