RODZINA TO PODSTAWA – program wsparcia rodzin w Gminie Piecki

RODZINA TO PODSTAWA –  program wsparcia rodzin w Gminie Piecki

Ty i Twoja rodzina mieszkacie na terenie Gminy Piecki? Otrzymujecie wsparcie z ośrodka pomocy społecznej? Macie w rodzinie osoby niepełnosprawne? Korzystacie z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa? Jeżeli tak, to projekt RODZINA TO PODSTAWA- program wparcia rodzin w Gminie Piecki adresowany jest do Was!

Bank Żywności w Olsztynie w partnerstwie z Gminą Piecki prowadzi  rekrutację do projektu, którego celem jest podniesienie aktywności społecznej co najmniej 42 osób (25 k i 17 m) z 10 rodzin, mieszkających na terenie Gminy Piecki.

Wsparcie dla rodzin w projekcie obejmuje:

  • Indywidualną diagnozę rodzin
  • Zajęcia indywidualne a, w tym :

– Poradnictwo specjalistyczne (psycholog, pedagog, trener TUS itp.)

– Konsultacje z prawnikiem

– Wsparcie coacha rodziny

– Warsztaty dbania o wizerunek

  • Zajęcia grupowe, a w tym:

– Warsztaty techniczne

– Warsztaty artystyczne metody wspólnego spędzania czasu wolnego

– Warsztaty podnoszące jakość życia

– Szkoła dla rodziców

– Zajęcia dla dzieci

– Wyjazdy rodzinne

– Zajęcia sportowo-kulturalne

  • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

CZEKAMY NA WAS!

ZGŁOSZENIA – Formularz rekrutacyjny do pobrania TUTAJ.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach:

ul. Zwycięstwa 35 , 11-710 Piecki

osobiście, przez osoby trzecie, przesłać pocztą lub na adres email: bz.olsztyn@bankizywnosci.pl

Osobom z niepełnosprawnościami, przy wypełnianiu formularzy rekrutacyjnych, zapewniamy możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego, asystenta osoby niepełnosprawnej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.