BYĆ RODZINĄ – program wsparcia rodzin w Gminie Ostróda

Mieszkasz na terenie gminy Ostróda ? Otrzymujesz wsparcie z ośrodka pomocy społecznej? Masz w rodzinie osoby niepełnosprawne? Korzystasz z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa? Jeśli tak, to projekt „BYĆ RODZINĄ – program wsparcia rodzin w Gminie Ostróda adresowany jest do Ciebie!

Bank Żywności w Olsztynie w  partnerstwie z Fundacją Niepełnosprawnych „Sanus” w Ostródzie  zaprasza do udziału w projekcie „BYĆ RODZINĄ – program wsparcia rodzin w Gminie Ostróda, dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Projekt skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie wiejskim Gminy Ostróda. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej co najmniej 42 osób (25 k i 17 m) z 10 rodzin.

Wsparcie dla rodzin w projekcie obejmuje:

  • Indywidualna diagnoza rodziny
  • Indywidualne zajęcia aktywizacji społecznej :

– Konsultacje prawne

– Wsparcie coacha rodziny

– Aspekty praktyczne opieki nad osobami  niepełnosprawnymi

– Warsztaty dbania o wizerunek

  • Grupowe zajęcia aktywizujące:

– Warsztaty techniczne

– Warsztaty artystyczne metody wspólnego spędzania czasu wolnego

– Warsztaty podnoszące jakość życia

– Szkoła dla rodziców

– Aspekty teoretyczne  opieki nad osobami  niepełnosprawnymi

– Zajęcia kulturalne

– Zajęcia sportowo-rekreacyjne

– Wyjazdy rodzinne

– Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

CZEKAMY NA WAS!

ZGŁOSZENIA – formularz rekrutacyjny do pobrania TUTAJ.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w siedzibie Fundacji Niepełnosprawnych SANUS  w Ostródzie

Ostróda, ul. Wierzbowa 7,

od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00 osobiście, przez osoby trzecie, przesłać pocztą lub na adres: kontakt@sanus.aniwo.pl

Osobom z niepełnosprawnościami, przy wypełnianiu formularzy rekrutacyjnych, zapewniamy możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego, asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego