25 maja 2020

Obejmiemy wsparciem rodziny z czterech gmin

Po raz kolejny Bank Żywności w Olsztynie pochyli się nad rodzinami, które wymagają aktywizacji społecznej.

Od kilku dni trwa rekrutacja rodzin do projektów, które Bank Żywności w Olsztynie będzie realizował w gminach: Piecki, Ostróda, Ruciane-Nida i Dobre Miasto.

– Głównym założeniem projektów „Rodzina to podstawa”, „Być rodziną”, „Rodzina to siła” i „Być razem” jest podniesienie aktywności rodzin potrzebujących pomocy, niekiedy dysfunkcyjnych, oraz włączenie ich do życia społecznego – mówi Karolina Szczepańska-Michniewicz, koordynatorka projektów. – Liczmy, że poprzez działania aktywizacyjne i objęcie uczestników tych przedsięwzięć zintegrowanymi usługami, będziemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, przyczyniając się, na przykład, do powrotu członków tych rodzin na rynek pracy.

Realizacja każdego z projektów potrwa dwanaście miesięcy, podczas których rodziny wezmą udział w indywidualnych (m.in. konsultacje prawne, warsztaty dbania o wizerunek, wsparcie coacha) i grupowych (m.in. warsztaty techniczne, wyjazdy rodzinne, zajęcia i warsztaty kulturalno-artystyczne) zajęciach aktywizacji społecznej, poprzedzonych indywidualnymi diagnozami. Łącznie wsparciem zostanie objętych ponad 160 osób.

To nie pierwszy raz, gdy Bank Żywności realizuje tzw. projekty rodzinne, bo w ostatnich latach podejmowaliśmy podobne działania.

– Projekty, których realizacja właśnie się rozpoczyna, są kontynuacją wcześniejszych działań Banku – mówi Magdalena Rynkiewicz, kierownik zespołu projektów Banku Żywności w Olsztynie. – W ten sposób wypełniamy jeden z celów misji Banku, starając się aktywizować społecznie i zawodowo tych, którzy takiego wsparcia potrzebują.

 

27 lutego 2024

Nowe auto elektryczne zawiezie nas w przyszłość

Flota Banku Żywności wzbogaciła się o elektryczne auto dostawcze. – To kontynuacja naszych działań w kwestii zrównoważonego rozwoju i zapowiedź jeszcze śmielszych projektów – mówi Marek Borowski, prezes... czytaj dalej

12 lutego 2024

W najbliższych latach utworzymy kilkadziesiąt miejsc pracy!

Wraz ze Stowarzyszeniem WAMA-COOP rozpoczynamy realizację olbrzymiego projektu, w ramach którego stworzymy 248 miejsc pracy w Olsztynie i powiatach: olsztyńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, lidzbarskim i bartoszyckim!... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności