Food Science Class

Projekt „Classroom as a Platform for Community Engagement with Food Production and Science”, w skrócie Food Science Class realizują Bank Żywności w Olsztynie, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Izraelski Instytutu Technicznego Technion w Hajfie, Europejska Rada Informacji o Żywności (EUFIC) oraz firma badawczo-rozwojowa DuoxMatok.

„Food Science Class” to multidyscyplinarny projekt badawczy, który koncentruje się wokół prowadzonych przez uczniów badań nad pochodzeniem powszechnie spożywanych przemysłowych artykułów spożywczych (np. płatki śniadaniowe, jogurty, przekąski itp.).

W ramach projektu młodzież szkół średnich z Polski i Izraela pozna historię przemysłowej produkcji żywności nie tylko na wykładach, ale także podczas wizyt studyjnych w zakładach produkcji i przetwórstwa żywości czy przeprowadzając doświadczenia w laboratoriach. Uczniowie opracują i przeprowadzą ankietę konsumencką na temat produktów spożywanych przez ich rówieśników, a także, wykonując proste badania naukowe będą analizować jeden z wybranych produktów, aby znaleźć sposoby na jeszcze zdrowsze wyprodukowanie żywności. Zajęcia będą się odbywały z udziałem naukowców z Instytutu PAN w Olsztynie oraz ekspertów, innowatorów i przedstawicieli przemysłu spożywczego.

Zadaniem Banku Żywności w Olsztynie jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na problem marnowania żywności na przykładzie codziennych wyborów każdego z nas. Zaprosimy więc uczniów do Kuźni Społecznej na warsztaty kulinarne z odpowiedzialnego wykorzystania zasobów i gotowania w stylu zero waste.

Uzupełnieniem tych działań będzie kampania informacyjno-promocyjna. Młodzież ma zostać ambasadorem żywności, szkoląc umiejętności interpersonalne i komunikację naukową. Zadanie to ma zaowocować stworzeniem kampanii publicznej, której celem będzie poinformowanie opinii publicznej i przemysłu spożywczego o swoich odkryciach żywnościowych.

Projekt Food Science Class to projekt edukacyjny wspierany przez EIT Food. EIT Food to wiodąca w Europie inicjatywa w zakresie innowacji w branży spożywczej, której celem jest uczynienie systemu żywnościowego bardziej zrównoważonym, zdrowym i godnym zaufania. Inicjatywa składa się z konsorcjum kluczowych graczy branżowych, startupów, ośrodków badawczych i uniwersytetów z całej Europy. Jest to jedna z ośmiu wspólnot innowacji ustanowionych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), niezależny organ UE powołany w 2008 r. w celu stymulowania innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie.

 

Bank Żywności w Olsztynie od października 2019 roku należy do sieci EIT Food. Wspólnotę tworzy blisko 200 partnerów z całej Europy. Wśród nich są przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, m.in. Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet w Helsinkach, Siemens, Danone. Z Polski do sieci należą dwie jednostki naukowe (Uniwersytet Warszawski, Instytut Rozrodu Zwierząt, Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie) oraz firma z branży spożywczej – Maspex.

Sieć partnerów EIT Food wspiera mieszkańców Unii Europejskiej w staraniach umożliwiających dostęp w przystępnych cenach do zdrowej żywności. Działania te wzmocnione są poprzez edukację i szkolenia w tym zakresie.

EIT Food stymuluje również poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, której celem jest opracowanie m.in. budowa cyfrowej sieci dostaw żywności między konsumentami a przemysłem na zasadach równego partnerstwa.

EIT Food realizuje swoją misję poprzez:

  • Tworzenie startupów rolno-spożywczych, dostarczających innowacje żywnościowe
  • Szkolenia liderów, wpływających na przekształcanie systemu żywnościowego
  • Wprowadzanie innowacyjnych produktów i składników żywnościowych, w celu dostarczenia zdrowszej i bardziej zrównoważonej żywności.
  • Angażowanie społeczeństwa, aby aktywnie lobbowało za wprowadzaniem zmian w systemie żywnościowym.

Nasza historia nauki o żywności. Teraz podsumowana w ilustrowanej broszurze. Pobierz ją!