Aktywne i skuteczne organizacje – silny region

Bank Żywności w Olsztynie rozpoczął w maju 2018 r. realizację projektu: „Aktywne i skuteczne organizacje – silny region”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału 6 organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na rzecz skutecznej walki z problemem marnowania żywności oraz niedożywienia.

Dzięki wsparciu szkoleniowo-doradczemu, nawiązaniu relacji, budowaniu partnerstw, tworzeniu sieci wolontariatu, wyposażeniu w niezbędne narzędzia i wiedzę, możliwe jest stworzenie silnie działających organizacji partnerskich, realizujących różnorakie zadania na rzecz społeczności lokalnych. Po zakończeniu projektu wybrane organizacje będą mogły samodzielnie działać w obszarze dystrybucji żywności, prowadzić działania edukacyjne w swoim regionie czy przeprowadzać zbiórki żywności.

W ramach projektu odbędą się trzy konferencje z panelami dyskusyjnymi lub warsztatami dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej, gmin, przedsiębiorców z branży spożywczej. Zorganizowane zostaną wizyty studyjne, szkolenia i działania aktywizujące społeczność lokalną. Odbędą się także warsztaty dla wolontariuszy, skierowane do dzieci i dorosłych.

Projekt zakończy konferencja podsumowująca wszystkie podjęte działania. Pokażemy jak wzmocnienie organizacji może usprawnić działania na rzecz niemarnowania żywności, poprawić sytuację osób potrzebujących oraz wzmocnić działania społeczne poprzez rozwój wolontariatu w lokalnych społecznościach.

Ponadto uczniowie z lokalnych szkół, z terenu działania organizacji, zostaną objęci wsparciem edukacyjnym – związanym z tematyką niemarnowania żywności. Ogółem w spotkaniach weźmie udział 120 osób, w tym uczniów, nauczycieli i rodziców. Cały projekt obejmie wsparciem 240 osób.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jego wartość wynosi 198 650 zł.


Informacja o rekrutacji organizacji do projektu.

W projekcie wezmą udział następujące organizacje:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Razem” w Kętrzynie
2. Stowarzyszenie „Samarytanie” w Ornecie
3. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie
4. Fundacja Niepełnosprawnych Sanus w Ostródzie
5. Stowarzyszenie Pomocni Ludziom Rucewo
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach