30 kwietnia 2021

W projekcie „O krok dalej” jesteśmy… krok dalej

Pierwsi uczestnicy projektu zapoznali się ze szczegółowym harmonogramem działań na najbliższe miesiące.

Projekt „O krok dalej” to nowatorskie przedsięwzięcie. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy przeszkolimy pracowników dziesięciu organizacji. – Chcemy wzmocnić organizacje z sektora pomocy społecznej, zwłaszcza w kwestii pozyskiwania żywności – mówi Jolanta Markiewicz, kierowniczka działu promocji Banku Żywności w Olsztynie. – Będziemy dzielić się wiedzą i swoim 20-letnim doświadczeniem na tym polu. Chcemy przystosować organizacje do tego, aby w naszym imieniu ratowały żywność i dystrybuowały ją wśród swoich społeczności.

Dla uczestników projektu ważny będzie nie tylko aspekt czysto praktyczny i zdobycie wiedzy dotyczącej pozyskiwania żywności, który obejmuje m.in. szkolenia ze współpracy z sieciami handlowymi, fundraisingu, czy współpracy z samorządem lokalnym, ale także edukacja w zakresie ratowania żywności. Wybrani członkowie organizacji biorących udział w projekcie wezmą udział w warsztatach m.in. ze świadomego żywienia, recyklingu, dotyczących ochrony środowiska i klimatu czy zero waste.

W pierwszym spotkaniu wzięły udział m.in. siostry prowadzące Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku. To całodobowa placówka, z której korzysta kilkadziesiąt osób. Dyrektorka placówki, siostra Małgorzata Napiórkowska: – Żywność otrzymujemy z Banku regularnie i jest ona dla nas bardzo ważna. Część produktów wykorzystujemy w kuchni, z części robimy paczki. W projekcie istotne jest dla nas nie tylko zdobycie nowych umiejętności w pozyskiwaniu żywności, ale też aspekt edukacyjny, bo na co dzień włączamy się w takie działania, organizując np. Dzień Świadomości.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

27 lutego 2024

Nowe auto elektryczne zawiezie nas w przyszłość

Flota Banku Żywności wzbogaciła się o elektryczne auto dostawcze. – To kontynuacja naszych działań w kwestii zrównoważonego rozwoju i zapowiedź jeszcze śmielszych projektów – mówi Marek Borowski, prezes... czytaj dalej

12 lutego 2024

W najbliższych latach utworzymy kilkadziesiąt miejsc pracy!

Wraz ze Stowarzyszeniem WAMA-COOP rozpoczynamy realizację olbrzymiego projektu, w ramach którego stworzymy 248 miejsc pracy w Olsztynie i powiatach: olsztyńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, lidzbarskim i bartoszyckim!... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności