ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty w ramach prowadzonego zapytania ofertowego: ZAKUP I DOSTAWA SACHODÓW DOSTAWCZYCH w związku z umową dotacji nr 340/2021/Wn14/OZ-PO-go/D z dn. 14.05.2021 r.  realizowaną przez Bank Żywności w Olsztynie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (przedsięwzięcie pn. „Modernizacja środków transportu i doposażenie infrastruktury magazynowo-transportowej Banku Żywności w Olsztynie”)

Poniżej szczegółowe informacje w zakresie przedmiotowego zamówienia (zapytanie ofertowe wraz z załącznikami).

Termin składania ofert: 08.10.2021 r., godz. 12.00

ZAKUP I DOSTAWA AKCESORIÓW KUCHENNYCH

DOTYCZY: Zapytanie ofertowe – ZAKUP I DOSTAWA AKCESORIÓW... czytaj dalej

Zwiększenie efektywności i skali prowadzonej działalności gospodarczej spółdzielni socjalnej SMAKI

Szanowni Państwo,  Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty w ramach... czytaj dalej

Zobacz wszystkie oferty