Zapytanie ofertowe: zakup i dostawa pojemników termoizolacyjnych

ZAKUP I DOSTAWA POJEMNIKÓW TERMOIZOLACYJNYCH

w związku z umową dotacji nr 340/2021/Wn14/OZ-PO-go/D z dn. 14.05.2021 r.
realizowaną przez Bank Żywności w Olsztynie
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 Racjonalna gospodarka odpadami
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów
(przedsięwzięcie pn. „Modernizacja środków transportu i doposażenie infrastruktury magazynowo
– transportowej Banku Żywności w Olsztynie”)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 14.03.2023 r

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy 

Zał. nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Zał. nr 4 – Projekt umowy 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

ZAKUP I DOSTAWA AKCESORIÓW KUCHENNYCH

DOTYCZY: Zapytanie ofertowe – ZAKUP I DOSTAWA AKCESORIÓW... czytaj dalej

Zwiększenie efektywności i skali prowadzonej działalności gospodarczej spółdzielni socjalnej SMAKI

Szanowni Państwo,  Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty w ramach... czytaj dalej

Zobacz wszystkie oferty