Zapytanie ofertowe – remont magazynu

Remont budynku magazynu przechowywania żywności Banku Żywności w Olsztynie przy ul. Bohaterów Monte Cassino 4.

Poznaj szczegóły zapytania ofertowego:


W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego złożono jedną ofertę przez Przedsiębiorstwo Budowlane „Skorłutowski” sp. j. Jerzy i Ewa Skorłutowscy. Oferta została złożona na kwotę 150 477, 47 zł i otrzymała 100 pkt. Oferta została wybrana.

Zakup wraz z dostawą 4 szt. komputerów przenośnych z zainstalowanym oprogramowaniem

W związku ze realizacją przez Bank Żywności w Olsztynie projektu, w... czytaj dalej

Zakup 4 szt. komputerów przenośnych

W związku z realizacją, w roli partnera, przez Bank Żywności w... czytaj dalej

Zobacz wszystkie oferty