Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia gastronomicznego – część II

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO – część II

w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie nowych funkcji społecznych oraz wsparcie rozwoju ekonomii
społecznej poprzez rewitalizację obiektów Banku Żywności w Olsztynie”
(umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.08.01.00-28-0063/16-00 z dn. 29.06.2017 r.)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 8: Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: 3/BŻO/8.1/RPO/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 05.06.2019 r. o godz. 9:00

ZAKUP I DOSTAWA AKCESORIÓW KUCHENNYCH

DOTYCZY: Zapytanie ofertowe – ZAKUP I DOSTAWA AKCESORIÓW... czytaj dalej

Zwiększenie efektywności i skali prowadzonej działalności gospodarczej spółdzielni socjalnej SMAKI

Szanowni Państwo,  Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty w ramach... czytaj dalej

Zobacz wszystkie oferty