Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia gastronomicznego – część I

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO – część I
w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie nowych funkcji społecznych oraz wsparcie rozwoju ekonomii społecznej poprzez rewitalizację obiektów Banku Żywności w Olsztynie” (umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.08.01.00-28-0063/16-00 z dn. 29.06.2017 r.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: 2/BŻO/8.1/RPO/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 05.06.2019 r. o godz. 9:00

 

OFERTY PRACY – aktualizacja!

W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy kandydatek/kandydatów na... czytaj dalej

Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia gastronomicznego – część II

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO –... czytaj dalej

Zobacz wszystkie oferty