Dostawa i montaż komory mroźniczej

Dostawa i montaż komory mroźniczej z przeznaczeniem na wyposażenie bazy magazynowej Banku Żywności w Olsztynie.

Poznaj szczegóły poniżej.

Postępowanie unieważnione

Informujemy, że cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, która została przez zamawiającego przeznaczona na realizację przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym zgodnie z paragrafem XIII pkt 1 pdpkt 1) zapytania ofertowego postępowanie zostało unieważnione.

Zakup wraz z dostawą 4 szt. komputerów przenośnych z zainstalowanym oprogramowaniem

W związku ze realizacją przez Bank Żywności w Olsztynie projektu, w... czytaj dalej

Zakup 4 szt. komputerów przenośnych

W związku z realizacją, w roli partnera, przez Bank Żywności w... czytaj dalej

Zobacz wszystkie oferty