6 września 2022

Dwa dni kreatywnego rozwiązywania problemów

W projekcie „Angażuj swoje pokolenie i szanuj jedzenie” odbyliśmy dwudniowe szkolenie, dotyczące metod rozwiązywania problemów i szukania kreatywnych rozwiązań. To element szerszego procesu, w ramach którego przeszkolimy edukatorów proekologicznych.

Projekt realizujemy wspólnie z Mazurskim Bankiem Żywności w Piszu i Bankiem Żywności w Elblągu. Jego głównym celem jest zaangażowanie lokalnych społeczności z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w działania na rzecz zagospodarowania na cele społeczne żywności zagrożonej zmarnowaniem. Możliwe to będzie dzięki utworzeniu sojuszu trzech regionalnych banków żywności. W efekcie projektu opracowany zostanie jeden standard działania banków żywności, dotyczący szeroko rozumianego ratowania żywności, jedna wojewódzka strategia na rzecz walki z niemarnowaniem żywności w województwie warmińsko-mazurskim, a także zostaną zrealizowane trzy kampanie fundraisingowe i sześć akcji społecznych. Wszystko to podparte cyklem staży i wizyt studyjnych oraz szkoleń, które poruszą m.in. tematykę autoprezentacji, wystąpień publicznych, storytellingu, metod prowadzenia zajęć, promocji, zarządzania relacjami z partnerami biznesowymi. Długo by wyliczać.

I właśnie przez dwa dni uczestnicy szkolili się pod okiem doktora Piotra Wasyluka, właściciela marki Projektowanie Kreatywnego, byłego wykładowcy filozofii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Co ważne, szkolenie nie opierało się na nudnym wykładzie, a miało charakter praktyczny. Uczestnicy poprzez stosowanie metody design thinking uczyli się rozwiązywać problemy w oparciu o gruntowne rozpoznanie i zrozumienie potrzeb użytkowników. Takie podejście do problemu pozwala zrozumieć, że nie istnieje jedno oczywiste rozwiązanie, pozwala kreować nowe rozwiązania i umożliwia spojrzenie na problem z wielu perspektyw.

Pierwszy dzień szkolenia upłynął też w przyjacielskiej atmosferze, bo zamknęła go kolacja, którą przygotowali sami uczestnicy szkolenia w kuchni warsztatowej Kuźni Społecznej.

27 lutego 2024

Nowe auto elektryczne zawiezie nas w przyszłość

Flota Banku Żywności wzbogaciła się o elektryczne auto dostawcze. – To kontynuacja naszych działań w kwestii zrównoważonego rozwoju i zapowiedź jeszcze śmielszych projektów – mówi Marek Borowski, prezes... czytaj dalej

12 lutego 2024

W najbliższych latach utworzymy kilkadziesiąt miejsc pracy!

Wraz ze Stowarzyszeniem WAMA-COOP rozpoczynamy realizację olbrzymiego projektu, w ramach którego stworzymy 248 miejsc pracy w Olsztynie i powiatach: olsztyńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, lidzbarskim i bartoszyckim!... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności