RODZINA TO SIŁA 2 – program wsparcia w Gminie Ruciane-Nida

Mieszkasz na terenie gminy Ruciane-Nida? Otrzymujesz wsparcie z ośrodka pomocy społecznej? Masz w rodzinie osoby z niepełnosprawnością? Korzystasz z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa? Jeśli tak, to projekt „RODZINA TO SIŁA 2 – program wsparcia w Gminie Ruciane-Nida” skierowany jest do Ciebie!

Bank Żywności w Olsztynie  w partnerstwie z Gminą Ruciane – Nida prowadzi rekrutację do projektu, którego celem jest podniesienie aktywności społecznej co najmniej 54 osób (30 K i 24 M) z 13 rodzin, mieszkających na terenie Gminy Ruciane – Nida.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 • Personalizowaną diagnozę rodziny
 • Poradnictwo specjalistyczne (psycholog, pedagog, trener TSR itp.)
 • Wsparcie coacha/mentora rodziny
 • Trening kreowania wizerunku w sieci
 • Trening kompetencji cyfrowych
 • Zajęcia psychologiczno-edukacyjne
 • Zajęcia w terenie bez telefonu
 • Warsztaty rękodzielnicze
 • Warsztaty metodą miniprojektową
 • Warsztaty „ZERO WASTE”
 • Zajęcia relaksacyjne
 • Grupy wsparcia dla rodzin
 • Eventy rodzinne

ZGŁOSZENIA – Formularze rekrutacyjne do pobrania TUTAJ.

HARMONOGRAM WSPARCIA – Do pobrania TUTAJ.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 1, 12-220 Ruciane-Nida osobiście, przez osoby trzecie, przesłać pocztą lub na adres: mgops@ruciane-nida.pl

Osobom z niepełnosprawnościami, przy wypełnianiu formularzy rekrutacyjnych, zapewniamy możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego i asystenta.