EIT Food Job Skills Studio

Głównym celem projektu jest organizacja kursów kulinarnych dla Ukrainek ze statusem uchodźcy, które przyjechały do Polski po agresji Rosji na Ukrainę (po 24 lutego 2022). Kurs pomoże im zdobyć nowe umiejętności zawodowe, co w konsekwencji umożliwi im znalezienie pracy i usamodzielnienie się w Polsce.

Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2022 roku.

MODUŁ I. Polski rynek pracy

Warsztaty połączone z indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego/pośrednika pracy/trenera kariery w celu przekazania podstawowej, ale fundamentalnej wiedzy i umiejętności dotyczących prawnych, HR i kulturowych aspektów rynku pracy w Polsce i UE z ukierunkowaniem na możliwości rynku pracy (zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym), prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, zasady formalne i nieformalne, narzędzia poszukiwania pracy, instytucje i organizacje wspierające poszukiwanie pracy itp.

MODUŁ II. Trening Kulinarny 

Podczas warsztatów uczestniczki zdobędą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie jako kucharz, szef kuchni lub pomoc kuchenna w branży gastronomicznej: restauracje, obiekty cateringowe, kawiarnie itp.

Realizacja szkolenia kulinarnego zapewni uchodźcom wiedzę i umiejętności przygotowujące do podjęcia działalności zawodowej w gastronomii. Na lokalnym rynku pracy istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników gastronomii, które wyraźnie wzrasta po okresie pandemii. Wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności pozwoli im na podjęcie pracy zarobkowej, która poprawi ich sytuację życiową i materialną.

Szkolenie zostanie podzielone na dwie ścieżki w celu lepszego dopasowania działań w ramach projektu do potrzeb, możliwości i kompetencji uczestników. Na początku ocenione zostaną kompetencje kulinarne 45 uchodźczyń z Ukrainy. Na podstawie wyników opracowane zostaną szkolenia/warsztaty kulinarne dotyczące poziomu zidentyfikowanych kompetencji, umiejętności i potrzeb. Uczestnicy zostaną podzieleni na 3 grupy po 15 osób.

Ścieżka pierwsza – szkolenie uzupełniające lub poszerzające umiejętności i wiedzę kulinarną. Ścieżka ta przeznaczona jest dla osób posiadających jakiekolwiek doświadczenie/wiedzę w tej dziedzinie lub dla tych, którzy potrzebują konkretnej wiedzy na temat procedur, HACCP itp.

Ścieżka druga – kurs kulinarny dla 15 uczestniczek, obejmujący 160 godzin szkolenia.

Kurs zwieńczy egzamin teoretyczny i praktyczny, jego pomyślne zakończenie zakończy się wręczeniem certyfikatu potwierdzającego nabytą wiedzę i umiejętności.

MODUŁ III. Kurs języka polskiego

Treść kursu będzie zaprojektowana z naciskiem na słownictwo potrzebne do efektywnego poszukiwania pracy, a także związane z tematyką żywieniową (słownictwo i specyfika pracy w gastronomii). Nauka języka pozwoli w pełni skorzystać z udziału w zorganizowanych szkoleniach.

MODUŁ IV. Opieka nad dziećmi

Biorąc pod uwagę specyficzną sytuację kobiet-uchodźczyń, które przebywają w Polsce z dziećmi często bez innych członków rodziny, projekt przewiduje opiekę nad dziećmi uchodźczyń w chwili, gdy te będą uczestniczyć w kursie. Dzieci będą mogły liczyć także na materiały do zajęć i posiłki, a raz w tygodniu czeka je wycieczka do kina, sali zabaw lub innych zewnętrznych atrakcji.


„EIT Food Job Skills Studio to projekt edukacyjny wspierany przez EIT Food. EIT Food to wiodąca w Europie inicjatywa w zakresie innowacji w branży spożywczej, której celem jest uczynienie systemu żywnościowego bardziej zrównoważonym, zdrowym i godnym zaufania. Inicjatywa składa się z konsorcjum kluczowych graczy branżowych, startupów, ośrodków badawczych i uniwersytetów z całej Europy. Jest to jedna z ośmiu wspólnot innowacji ustanowionych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), niezależny organ UE powołany w 2008 r. w celu stymulowania innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie”.