12 września 2022

Warsztaty kulinarne dla uchodźczyń z Ukrainy. Szansa na pracę w Polsce

EIT Food Job Skills Studio to kolejny projekt, w którym rozwijamy kulinarne umiejętności Ukrainek.

W sierpniu 2022 roku zakończyliśmy realizację projektu „Like a Chef” aktywizującego 16 uchodźczyń z Ukrainy. Jego głównym celem było przeprowadzenie specjalistycznego kursu kulinarnego, przygotowującego do zawodu kucharza. Sukces przedsięwzięcia, zainteresowanie kobiet do wzięcia udziału w podobnym projekcie, skłoniło nas do współpracy z EIT Food w obszarze wsparcia rozwoju umiejętności kulinarnych Ukrainek. Tak powstało „Job Skills Studio”.

Od września do grudnia 2022 roku przeszkolimy aż 45 osób podczas warsztatów kulinarnych, dzięki czemu kobiety zdobędą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie jako kucharz, szef kuchni lub pomoc kuchenna w branży gastronomicznej. A to z kolei umożliwi im szybszą adaptację do życia w Polsce i poprawi ich sytuację materialną. Co istotne, uczestniczki warsztatów — wspólnie z doradcami zawodowymi — będą mogły zadecydować, w którym kursie wezmą udział. Osoby posiadające doświadczenie w gastronomii zostaną zakwalifikowane do grupy zaawansowanej, osoby stawiające pierwsze kroki w tej dziedzinie, wezmą udział w kursie podstawowym. Na zakończenie każdego kursu zostanie przeprowadzony egzamin teoretyczny i praktyczny, zwieńczony otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności.

Co więcej, aby zwiększyć szansę na znalezienie zatrudnienia, uchodźczynie wezmą udział w warsztatach dotyczących polskiego rynku pracy, połączonych z indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego. W trakcie spotkań kobiety nabędą wiedzę i umiejętności dotyczące prawnych i kulturowych aspektów rynku pracy w Polsce i UE.

Odnalezienie się w nowej rzeczywistości i przyswojenie wiedzy kulinarnej wymaga również sprawnej komunikacji. Dlatego też zajęcia kulinarne uzupełnione będą o naukę języka polskiego z wykwalifikowanym nauczycielem, z naciskiem na tematykę żywieniową i słownictwo związane ze specyfiką pracy w gastronomii.

EIT Food „Job Skills Studio” to projekt, który kompleksowo zadba nie tylko o wykształcenie kobiet, ale także o to, aby w spokoju mogły podnosić swoje kwalifikacje. Biorąc pod uwagę specyfikę sytuacji, w której znalazły się uchodźczynie, w projekcie przewidziano opiekę nad ich dziećmi w czasie, kiedy ich mamy będą zdobywały nowe umiejętności.

Jeśli chcecie wziąć udział w projekcie, to zachęcamy do kontaktu z Oksaną (mówi po ukraińsku) pod numerem telefonu: 575 513 526 

Kilka migawek z kursu Like a Chef


„EIT Food Job Skills Studio to projekt edukacyjny wspierany przez EIT Food. EIT Food to wiodąca w Europie inicjatywa w zakresie innowacji w branży spożywczej, której celem jest uczynienie systemu żywnościowego bardziej zrównoważonym, zdrowym i godnym zaufania. Inicjatywa składa się z konsorcjum kluczowych graczy branżowych, startupów, ośrodków badawczych i uniwersytetów z całej Europy. Jest to jedna z ośmiu wspólnot innowacji ustanowionych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), niezależny organ UE powołany w 2008 r. w celu stymulowania innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie”.

 

 

16 lipca 2024

Rozpoczynamy nabór wniosków o wsparcie w projekcie „Żywność największą potrzebą człowieka”.

Jeśli w swojej społeczności chcesz rozwinąć bądź utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, zwiększające dostęp gotowych posiłków dla osób o niskich dochodach, a przy tym wesprzeć osoby zagrożone wykluczeniem... czytaj dalej

8 lipca 2024

Rozpoczynamy projekty na rzecz integracji obywateli państw trzecich

Przez najbliższy rok otoczymy wsparciem 80 obcokrajowców, przebywających w Polsce. Kompleksowe działania, które oferujemy, mają wesprzeć ich integrację społeczną i ułatwić funkcjonowanie w Polsce. Od kilku lat... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności