Zwiększenie efektywności i skali prowadzonej działalności gospodarczej spółdzielni socjalnej SMAKI

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty w ramach prowadzonego przez SMAKI SPÓŁDZIELNIA SPOCJALNA z siedzibą w Olsztynie zapytania ofertowego pn.:  Zakup i dostawa pieca konwekcyjno-parowego w związku z realizacją przez SMAKI Spółdzielnia Socjalna przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie efektywności i skali prowadzonej działalności gospodarczej spółdzielni socjalnej SMAKI” umowy nr 1526/DES/KPO/2023 z dn. 08.11.2023 r. o wsparcie działalności w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025

 Termin składania ofert: 04.03.2024 r., godz. 8.30 

W załączeniu szczegółowe informacje w zakresie przedmiotowego zamówienia (zapytanie ofertowe wraz z załącznikami).

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe z dn. 23.02.2024 r.
  2. Załącznik nr 1 do ZO – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
  3. Załącznik nr 2 do ZO – Formularz ofertowy 
  4. Załącznik nr 3 do ZO – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania
  5. Załącznik nr 4 – Projekt umowy 

 

Zakup i dostawa wózków paletowych

DOTYCZY: Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa wózków paletowych w... czytaj dalej

Zakup i dostawa wózków paletowych

DOTYCZY: Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa wózków paletowych w... czytaj dalej

Zobacz wszystkie oferty