Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa wózka widłowego

DOTYCZY: Zakup i dostawa wózka widłowego w związku z umową dotacji nr 248/2021/Wn14/OZ-PO-go/D z dn. 14.04.2021 r. realizowaną przez Bank Żywności w Olsztynie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (przedsięwzięcie pn. „Modernizacja środków transportu i magazynu Banku Żywności w Olsztynie – etap 3”) 

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach prowadzonego zapytania ofertowego: zakup i dostawa wózka widłowego w związku z umową dotacji nr 248/2021/Wn14/OZ-PO-go/D z dn. 14.04.2021 r. realizowaną przez Bank Żywności w Olsztynie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (przedsięwzięcie pn. „Modernizacja środków transportu i magazynu Banku Żywności w Olsztynie – etap 3”). 

Poniżej szczegółowe informacje w zakresie przedmiotowego zamówienia (zapytanie ofertowe wraz z załącznikami).

Termin składania ofert: 02.11.2022 r., godz. 12.00 

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe z dn. 21.10.2022 r.
  2. Załącznik nr 1 do ZO – Opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2 do ZO – Formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 3 do ZO – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
  5. Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty 

ZAKUP I DOSTAWA AKCESORIÓW KUCHENNYCH

DOTYCZY: Zapytanie ofertowe – ZAKUP I DOSTAWA AKCESORIÓW... czytaj dalej

Zwiększenie efektywności i skali prowadzonej działalności gospodarczej spółdzielni socjalnej SMAKI

Szanowni Państwo,  Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty w ramach... czytaj dalej

Zobacz wszystkie oferty