Zakup i dostawa oraz montaż regałów magazynowych

Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa oraz montaż regałów magazynowych w związku z umową dotacji nr 248/2021/Wn14/OZ-PO-go/D z dn. 14.04.2021 r. realizowaną przez Bank Żywności w Olsztynie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (przedsięwzięcie pn. „Modernizacja środków transportu i magazynu Banku Żywności w Olsztynie – etap 3”)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty w ramach prowadzonego przez BANK ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE zapytania ofertowego pn.: Zakup i dostawa oraz montaż regałów magazynowych w związku z umową dotacji nr 248/2021/Wn14/OZ-PO-go/D z dn. 14.04.2021 r. realizowaną przez Bank Żywności w Olsztynie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (przedsięwzięcie pn. „Modernizacja środków transportu i magazynu Banku Żywności w Olsztynie – etap 3”)

Termin składania ofert: 12.04.2024 r., godz. 8.30

W załączeniu szczegółowe informacje w zakresie przedmiotowego zamówienia (zapytanie ofertowe wraz z załącznikami).

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe z dn. 03.04.2024 r.
Załącznik nr 1 do ZO – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do ZO – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 do ZO – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 – Projekt umowy

 

 

Zakup i dostawa wózków paletowych

DOTYCZY: Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa wózków paletowych w... czytaj dalej

Zakup i dostawa wózków paletowych

DOTYCZY: Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa wózków paletowych w... czytaj dalej

Zobacz wszystkie oferty