Zakup i dostawa oraz montaż komory mroźniczej

DOTYCZY: Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa oraz montaż komory mroźniczej w związku z umową dotacji nr 249/2019/Wn14/OZ-PO-go/D z dn. 08.07.2019 r. realizowaną przez Bank Żywności w Olsztynie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (przedsięwzięcie pn. „Modernizacja środków transportu i magazynu Banku Żywności w Olsztynie – etap 2”).
 

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty w ramach prowadzonego przez BANK ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE zapytania ofertowego pn.:  Zakup i dostawa oraz montaż komory mroźniczej w związku z umową dotacji nr 249/2019/Wn14/OZ-PO-go/D z dn. 08.07.2019 r. realizowaną przez Bank Żywności w Olsztynie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów (przedsięwzięcie pn. „Modernizacja środków transportu i magazynu Banku Żywności w Olsztynie – etap 2”).

Termin składania ofert: 09.04.2024 r., godz. 8.30

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe z dn. 28.03.2024 r.

  1. Załącznik nr 1 do ZO – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  2. Załącznik nr 2 do ZO – Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 3 do ZO – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania
  4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy 

Zakup i dostawa wózków paletowych

DOTYCZY: Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa wózków paletowych w... czytaj dalej

Zakup i dostawa wózków paletowych

DOTYCZY: Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa wózków paletowych w... czytaj dalej

Zobacz wszystkie oferty