Kontakt

ZAPRASZAMY LUDZI O WIELKIM SERCU.

ZAPRASZAMY FIRMY ODPOWIEDZIALNE SPOŁECZNIE.

ZAPRASZAMY CIEBIE!

Skontaktuj się z nami!


Edyta Kupryjaniuk
Specjalista ds. fundraisingu
e-mail: edyta.kupryjaniuk@bankizywnosci.pl
tel. 602 193 087