Kontakt

ZAPRASZAMY LUDZI O WIELKIM SERCU.

ZAPRASZAMY FIRMY ODPOWIEDZIALNE SPOŁECZNIE.

ZAPRASZAMY CIEBIE!

Skontaktuj się z nami!


Joanna Szaban
Koordynator ds. fundraisingu
e-mail: joanna.szaban@bankizywnosci.pl
tel. 698 345 652