Kuźnia społeczna

Wizualizacja Kuźni Spolecznej

Miejsce spotkań, aktywizacji zawodowej i społecznej, rozwoju przedsiębiorczości oraz wsparcia organizacji społecznych – taka będzie Kuźnia Społeczna. Wyjątkowy obiekt powstaje w zaadaptowanym XIX-wiecznym budynku po byłych koszarach wojskowych w Olsztynie. To nasz największy projekt inwestycyjny, realizowany dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Co chcemy tam robić?

 1. Wspierać, szkolić i pomagać w rozwoju wszystkim osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym i bezrobotnym

 2. Podnosić kompetencje i usamodzielniać osoby, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej

 3. Wspierać rozwój przedsiębiorczości

 4. Wzmacniać gospodarkę lokalną i regionalną przez tworzenie nowych miejsc pracy

Co znajdzie się w Kuźni Społecznej?

 • Kuchnia społeczno-warsztatowa – będziemy prowadzić tam szkolenia i warsztaty z przeciwdziałania marnowaniu żywności. Chcemy też uczyć prawidłowych nawyków żywieniowych. Zajmiemy się również wykorzystaniem i przetwarzaniem pozyskanej żywności z krótkim terminem przydatności, która w innym przypadku trafiłaby do utylizacji. W kuchni będzie można ochronić ją przed zmarnowaniem i przygotować wartościowe posiłki dla potrzebujących.

 • Przestrzeń biurowa i coworkingowa – dla aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców regionu. Lokalne organizacje społeczne będą mogły prowadzić tu działalność, organizować spotkania, podejmować gości. Spółdzielnie socjalne będą tworzyły nowe miejsca pracy, a małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły rozwijać swoją działalność.

 • Przestrzeń szkoleniowo-eventowa – otwarta na wydarzenia kulturalne, wystawy, konferencje. Organizacje pozarządowe zyskają tam miejsca do włączenia mieszkańców w swoje działania. Powstanie przestrzeń do rozwoju zawodowego
  i strefa kreatywnego spędzania czasu.

Kiedy Kuźnia Społeczna zostanie otwarta?

Otwarcie obiektu planujemy na początek 2019 roku.

Ile kosztuje inwestycja?

Całkowita wartość projektu to 4,8 mln złotych, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej to 3,2 mln złotych. Po stronie Banku Żywności w Olsztynie pozostaje kwota wkładu własnego w wysokości 1,6 mln zł.

Co chcemy osiągnąć?

Chcemy, aby Kuźnia Społeczna stała się atrakcyjnym rozwiązaniem dla społeczności regionalnej. Chcielibyśmy skupiać tu organizacje społeczne z różnych dziedzin. Działania Kuźni mają wspierać misję Banku Żywności w Olsztynie.

Kto może współpracować z Kuźnią?

Organizacje pozarządowe, duże firmy, mali przedsiębiorcy, szkoły, rodziny, zwykli ludzie. Każdy znajdzie tutaj swoje miejsce.

W jaki sposób można wesprzeć projekt?

Osoby prywatne:

 • Angażując się w działania Kuźni
 • Przekazując darowiznę finansową na numer konta: Bank BPS 06 1930 1611 2400 0400 4551 0005

Firmy prosimy o kontakt:

 • tel. 698 345 652
 • e-mail: kuzniaspoleczna@bankizywnosci.pl