Kuźnia społeczna

Wizualizacja Kuźni Spolecznej

Bank Żywności w Olsztynie kompleksowo odnawia jeden z zabytkowych obiektów XIX- wiecznej stajni koszar Dragonów. Historyczny obiekt nie straci swoich walorów, ale zmieni się całkowicie jego przeznaczenie. W zrewitalizowanym budynku powstaje Kuźnia Społeczna. Miejsce rozwoju przedsiębiorczości, działań społecznych, ekologicznych, aktywizacji zawodowej, społecznej oraz wsparcia NGO-sów z Warmii i Mazur.

To nasz największy projekt inwestycyjny, realizowany dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Co znajdzie się w Kuźni Społecznej?

Kuchnia produkcyjna i warsztatowa. W kuchni warsztatowej będą prowadzone szkolenia, kursy zawodowe z zakresu gastronomii (kucharz, kelner, pomoc kucharska, barista), warsztaty kulinarne z zakresu zdrowego odżywiania, przeciwdziałania marnowaniu żywności – zgodnie z duchem idei zero waste. Skorzystają z niej uczniowie, rodziny, osoby indywidualne, firmy, a także osoby długotrwale bezrobotne, które będą mogły zdobyć nowy zawód. W kuchni produkcyjnej będą przygotowywane posiłki na potrzeby uruchamianej restauracji, która to będzie obsługiwać lokalne szkolenia i eventy oraz posiłki dla osób potrzebujących.

Strefa rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (cowork) – to miejsce przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji społecznych z Warmii i Mazur. Powstają w niej biura do wynajęcia oraz otwarte stanowiska biurkowe. To miejsce przeznaczone do realizacji różnych projektów społecznych, również z przeznaczeniem na tworzenie spółdzielni socjalnych. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości ma tworzyć nowe miejsca pracy. Wsparcie biznesu otrzymają również organizacje społeczne z regionu, które będą wspólnie działać w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Strefa szkoleniowo-eventowa – to  trzy sale konferencyjno-szkoleniowe. Posłużą one aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale bezrobotnych oraz rozwojowi idei wolontariatu (w różne działania Banku Żywności angażuje się aż 3 tys. wolontariuszy. Biorą oni udział m. in. w zbiórkach żywności, akcjach i happeningach). Organizacje pozarządowe będą realizować swoje działania skierowane do mieszkańców. To w tej przestrzeni uczestnicy projektów aktywizacyjnych, realizowanych przez Bank Żywności w Olsztynie, będą mogli odbyć szkolenia i nabyć nowe umiejętności. Miejsce będzie również otwarte dla mieszkańców, z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych, wystaw, konferencji, przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska i różnych spotkań biznesowych.

Bank Żywności w Olsztynie zagospodaruje również przestrzeń wokół budynku. Powstanie pierwszy w regionie ogród społeczny – wspólna przestrzeń pod uprawę ogrodu oraz wielu inspirujących warsztatów i wydarzeń związanych z misją Banku Żywności w Olsztynie.

Kiedy Kuźnia Społeczna zostanie otwarta?

Oficjalne otwarcie obiektu odbędzie się w dniach 20-22 września 2019 roku.

Kto może współpracować z Kuźnią?

Organizacje pozarządowe, duże firmy, mali przedsiębiorcy, szkoły, rodziny, zwykli ludzie. Każdy znajdzie tutaj swoje miejsce.

W jaki sposób można wesprzeć projekt?

  • angażując się w działania Kuźni
  • przekazując darowiznę finansową na numer konta: Bank BPS 06 1930 1611 2400 0400 4551 0005

Kontakt:

  • event manager

Łukasz Łyjak

tel. 510 173 303

lukasz.lyjak@kuzniaspoleczna.pl