Wdrażanie nowych funkcji społecznych oraz wsparcie rozwoju ekonomii społecznej poprzez rewitalizację obiektów BŻ w Olsztynie.

Czyli rewitalizacja budynku, w którym powstanie Kuźnia Społeczna. Miejsce spotkań, aktywizacji zawodowej i społecznej, rozwoju przedsiębiorczości oraz wsparcia organizacji społecznych – taka będzie Kuźnia Społeczna. Wyjątkowy obiekt powstaje w zaadaptowanym XIX-wiecznym budynku po byłych koszarach wojskowych w Olsztynie.

To nasz największy projekt inwestycyjny, realizowany dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Co chcemy tam robić?

  1. Wspierać, szkolić i pomagać w rozwoju wszystkim osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym i bezrobotnym

  2. Podnosić kompetencje i usamodzielniać osoby, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej

  3. Wspierać rozwój przedsiębiorczości

  4. Wzmacniać gospodarkę lokalną i regionalną przez tworzenie nowych miejsc pracy

Co znajdzie się w Kuźni Społecznej?

  • Kuchnia społeczno-warsztatowa – będziemy prowadzić tam szkolenia i warsztaty z przeciwdziałania marnowaniu żywności. Chcemy też uczyć prawidłowych nawyków żywieniowych. Zajmiemy się również wykorzystaniem i przetwarzaniem pozyskanej żywności z krótkim terminem przydatności, która w innym przypadku trafiłaby do utylizacji. W kuchni będzie można ochronić ją przed zmarnowaniem i przygotować wartościowe posiłki dla potrzebujących.

  • Przestrzeń biurowa i coworkingowa – dla aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców regionu. Lokalne organizacje społeczne będą mogły prowadzić tu działalność, organizować spotkania, podejmować gości. Spółdzielnie socjalne będą tworzyły nowe miejsca pracy, a małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły rozwijać swoją działalność.

  • Przestrzeń szkoleniowo-eventowa – otwarta na wydarzenia kulturalne, wystawy, konferencje. Organizacje pozarządowe zyskają tam miejsca do włączenia mieszkańców w swoje działania. Powstanie przestrzeń do rozwoju zawodowego
    i strefa kreatywnego spędzania czasu.

Przeczytaj więcej o inwestycji