Smaki Pokoleń

Celem projektu jest utworzenie w regionie Warmii i Mazur co najmniej pięciu aktywnych społeczności świetlic oraz jednego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działających wspólnie w obszarze ochrony zdrowia i środowiska, głównie w kontekście upowszechniania wiedzy i promocji dotyczącej żywności regionalnej/lokalnej oraz problemów żywieniowych.

 

Projekt to odpowiedź m.in. na:

  • powszechny zanik zwyczaju wspólnego przygotowywania i spożywania posiłków;
  • postępujące zjawisko rezygnacji z tradycyjnych polskich potraw na rzecz produktów wysoko przetworzonych;
  • globalny problem marnowania żywności implikujący negatywne konsekwencje środowiskowe, ekonomiczne i społeczne;
  • kwestie działań na rzecz prawidłowego odżywiania i zdrowego stylu życia.

Realizacja tego zadania umożliwi dzieciom i seniorom wzrost i rozwój umiejętności kulinarnych, podniesienie wiedzy i świadomości w zakresie zdrowego odżywiania, a co za tym idzie wesprze kształtowanie ich właściwych nawyków żywieniowych.

Realizacja zadania obejmuje warsztaty kulinarne służące rozwojowi wiedzy i umiejętności w obszarze żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej, zdrowego stylu odżywiania, świadomych zachowań konsumenckich, niemarnowania żywności, realizację konferencji oraz przygotowanie broszury z przepisami. Przez włączenie obu grup społecznych w realizację zadań przyczyni się do wymiany doświadczeń międzypokoleniowych w sztuce gotowania, poznanie reguł zdrowego odżywiania, upowszechnianie zwyczaju wspólnego przygotowywania i spożywania posiłków i włączenia w proces społeczności lokalnych.

Grupa docelowa:

80 uczestników świetlic środowiskowych w wieku 7-15 lat oraz seniorów będących członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z województwa warmińsko-mazurskiego.

Okres realizacji: 1.06.2020-31.12.2020