24 listopada 2022

Projekt dla seniorów „Aktywne organizacje – silna społeczność międzypokoleniowa”

Pięć organizacji seniorskich bierze udział w projekcie „Aktywne organizacje – silna społeczność międzypokoleniowa”.

Projekt zakłada wzmocnienie organizacji senioralnych z województwa warmińsko-mazurskiego w kwestii zagospodarowania żywności zagrożonej zmarnowaniem. Możliwe to będzie dzięki podniesieniu kompetencji i wyposażeniu organizacji w wiedzę w zakresie wolontariatu, pozysku żywności i działań edukacyjnych na rzecz walki z marnowaniem żywności.

Do projektu zakwalifikowaliśmy następujące organizacje:

  1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe Dzieci, Młodzieży i Dorosłychw Olsztynie
  2. Spółdzielnia Socjalna Humanus
  3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku 
  4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Górowo Iławeckie
  5. Dom Dziennego Pobytu przy MOPS w Biskupcu 

Obecnie prowadzimy spotkania, podczas których przeprowadzamy wstępną diagnozę organizacji. Chcemy dowiedzieć się, jakie mają potrzeby i jak funkcjonują. Pozwoli to na opracowanie strategii działania dla każdej z nich, zawierającej plan działania oraz metody jego realizacji. Strategia ma być drogowskazem działań aktywizacyjnych, edukacyjnych i pomocowych na rzecz społeczności lokalnej każdego z uczestników projektu. Wiadomo, że dokument będzie zawierał m.in. rekomendacje dotyczące przeprowadzenia, wraz ze społecznością szkolną, kilku działań. W ramach tzw. Kół Poszanowania Żywności seniorzy i dzieci zorganizują m.in. dwie zbiórki żywności, obchody światowego dnia żywności, konkurs czy warsztaty edukacyjne.

– Współpraca seniorów i młodzieży nada projektowi wymiar międzypokoleniowy – mówi Anna Łupina, koordynatorka projektu z Banku Żywności w Olsztynie. – Stworzy to szansę na budowę silnej społeczności, wrażliwej na potrzeby drugiego człowieka.

Projekt „Aktywne organizacje – silna społeczność międzypokoleniowa” finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności.

27 lutego 2024

Nowe auto elektryczne zawiezie nas w przyszłość

Flota Banku Żywności wzbogaciła się o elektryczne auto dostawcze. – To kontynuacja naszych działań w kwestii zrównoważonego rozwoju i zapowiedź jeszcze śmielszych projektów – mówi Marek Borowski, prezes... czytaj dalej

12 lutego 2024

W najbliższych latach utworzymy kilkadziesiąt miejsc pracy!

Wraz ze Stowarzyszeniem WAMA-COOP rozpoczynamy realizację olbrzymiego projektu, w ramach którego stworzymy 248 miejsc pracy w Olsztynie i powiatach: olsztyńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, lidzbarskim i bartoszyckim!... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności