24 listopada 2022

Projekt dla seniorów „Aktywne organizacje – silna społeczność międzypokoleniowa”

Pięć organizacji seniorskich bierze udział w projekcie „Aktywne organizacje – silna społeczność międzypokoleniowa”.

Projekt zakłada wzmocnienie organizacji senioralnych z województwa warmińsko-mazurskiego w kwestii zagospodarowania żywności zagrożonej zmarnowaniem. Możliwe to będzie dzięki podniesieniu kompetencji i wyposażeniu organizacji w wiedzę w zakresie wolontariatu, pozysku żywności i działań edukacyjnych na rzecz walki z marnowaniem żywności.

Do projektu zakwalifikowaliśmy następujące organizacje:

  1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe Dzieci, Młodzieży i Dorosłychw Olsztynie
  2. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Razem w Olsztynku
  3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku 
  4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Górowo Iławeckie
  5. Dom Dziennego Pobytu przy MOPS w Biskupcu 

Obecnie prowadzimy spotkania, podczas których przeprowadzamy wstępną diagnozę organizacji. Chcemy dowiedzieć się, jakie mają potrzeby i jak funkcjonują. Pozwoli to na opracowanie strategii działania dla każdej z nich, zawierającej plan działania oraz metody jego realizacji. Strategia ma być drogowskazem działań aktywizacyjnych, edukacyjnych i pomocowych na rzecz społeczności lokalnej każdego z uczestników projektu. Wiadomo, że dokument będzie zawierał m.in. rekomendacje dotyczące przeprowadzenia, wraz ze społecznością szkolną, kilku działań. W ramach tzw. Kół Poszanowania Żywności seniorzy i dzieci zorganizują m.in. dwie zbiórki żywności, obchody światowego dnia żywności, konkurs czy warsztaty edukacyjne.

– Współpraca seniorów i młodzieży nada projektowi wymiar międzypokoleniowy – mówi Anna Łupina, koordynatorka projektu z Banku Żywności w Olsztynie. – Stworzy to szansę na budowę silnej społeczności, wrażliwej na potrzeby drugiego człowieka.

Projekt „Aktywne organizacje – silna społeczność międzypokoleniowa” finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności.

1 grudnia 2022

Projekt SUCCESS: będziemy uczyć, jak podejmować świadome decyzje zakupowe

We współpracy z partnerami z Belgii i Finlandii realizujemy projekt SUCCESS. Jego głównym celem jest opracowanie metod, dzięki którym nasze codzienne decyzje zakupowe będą przyjaźniejsze środowisku. Wciąż... czytaj dalej

29 listopada 2022

Świąteczna Zbiórka Żywności. Zebraliśmy 17 ton żywności

Podczas Świątecznej Zbiórki Żywności udało się nam pozyskać niemal 17 ton żywności. W miniony weekend w kilkudziesięciu miejscowościach regionu zorganizowaliśmy Świąteczną Zbiórkę Żywności. Mieszkańcy... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności