20 czerwca 2019

Znamy tegorocznych Godnych Naśladowania!

Za nami XVI edycja Konkursu Godni Naśladowania. Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego nagrodziła organizacje oraz ludzi, których aktywność wpłynęła na pozytywne zmiany w otoczeniu oraz na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Wyróżnienia służą promowaniu kreatywności, zaangażowania, zaufania, bezinteresowności oraz otwartości na współdziałanie. Odznaczając pozytywne przykłady działania,  ROPWWM pragnie zaszczepiać w mieszkańcach Regionu Warmii i Mazur przekonanie, że można i warto pracować na rzecz innych ludzi.

Wręczenie statuetek odbyło się 19 czerwca, podczas drugiego Warmińsko-Mazurskiego Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Spośród nominowanych osób i organizacji, odznaczeni zostali:

W kategorii I „Organizacja Godna Naśladowania” – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie – oprócz statuetki, organizacja otrzymała też nagrodę finansową ufundowaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jak również nagrodę specjalną od Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa z okazji jej 15-lecia.

Dodatkowo w tej kategorii wyróżnione zostało Stowarzyszenie Olsztyn 2.0 – grupa młodych ludzi, którzy w nieco inny sposób spoglądają na nasze miasto. Są autorami przewodnika USE-IT, dedykowanego zarówno turystom, jak i mieszkańcom Olsztyna. Na gali otrzymali od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego nagrodę finansową.

Drugie wyróżnienie, w postaci nagrody finansowej od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz nagrodę rzeczową, ufundowaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, otrzymała Nieformalna grupa młodzieży z Gminy Rybno „W Rękach Młodych” – grupa, licząca 26 osób w wieku 13-30 lat, dobrowolnie angażująca się w akcje charytatywne na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

W kategorii II – „Pozarządowiec Godny Naśladowania” statuetka powędrowała do Piotra Romanowskiego – prezesa Stowarzyszenia Ręką Dzieło oraz wolontariusza w innych organizacjach. Piotr jest również pasjonatem ochrony przyrody, co objawia się m.in. uczestnictwem w ratowaniu cennych przyrodniczo obszarów i zagrożonych gatunków.

W kategorii III  – „Samorząd Godny Naśladowania” specjalne wyróżnienie z rąk Banku Żywności w Olsztynie, otrzymał Samorząd Powiatu Olsztyńskiego – za cenne zaangażowanie, które wpłynęło pozytywnie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnienie wolontariatu oraz integrację mieszkańców powiatu olsztyńskiego.

W kategorii IV „Przedsiębiorca Godny Naśladowania” statuetkę otrzymało Centrum Rehabilitacji Humanus, które oprócz swoich rehabilitacyjnych działań, angażuje się w rozmaite akcje charytatywne, pomaga osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz propaguje wiedzę nt. profilaktyki zdrowotnej.

Specjalne wyróżnienie i nagrodę od Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur otrzymała Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodki Kultury w Olsztynie.

Organizacją wyróżnioną i nagrodzoną przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zostało Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

24 stycznia 2020

Po raz kolejny startujemy z Pomarańczową Szkołą

To jeden z tych projektów, który daje nam szczególną radość, bo dzięki niemu będziemy edukować najmłodszych. Wkrótce uruchomimy kolejną edycję Pomarańczowej Szkoły, w ramach której przeprowadzimy cykl... czytaj dalej

8 stycznia 2020

Noworoczne pyszności w stylu zero waste!

Nadszedł nowy rok, a z nim nowe postanowienia 😎 Większość z nas obiecała sobie zdrowiej jeść, więcej czasu przeznaczać na pozadomową aktywność fizyczną, przeczytać więcej książek czy zerwać z nałogami.... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności