29 grudnia 2021

Zapytanie ofertowe: budowa hali magazynowej

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa hali magazynowej Banku Żywności w Olsztynie wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

Uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty w ramach prowadzonego zapytania ofertowego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę  oraz budowa hali magazynowej Banku Żywności w Olsztynie wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w związku z umową dotacji nr 265/2019/Wn14/OZ-PO-go/D z dn. 08.07.2019 r. oraz nr 341/2021/Wn14/OZ-PO-go/D z dn. 14.05.2021 r. realizowanymi przez Bank Żywności w Olsztynie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów.

Poniżej szczegółowe informacje w zakresie przedmiotowego zamówienia (zapytanie ofertowe wraz z załącznikami).

Termin składania ofert: 14.01.2022 r., godz. 10.00 

Do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe z dn. 29.12.2021 r.
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. Formularz ofertowy
  4. Wykaz zrealizowanych zamówień
  5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
  6. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
  7. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia
  8. Projekt umowy
  9. Decyzja o warunkach zabudowy z dn. 12.11.2020 r.
  10. Warunki  przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i gazowej

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

21 stycznia 2022

Impuls do zmian: zakończyliśmy Projekt FOLM

Chociaż nasz projekt aktywizacyjny FOLM (Z natury do rynku pracy) dobiegł końca, jego efekty okazały się długofalowe. Większość z 280 uczestników przyznała, że wyprawy do lasu i coaching zainspirowały ich do... czytaj dalej

20 stycznia 2022

Pomysł na frittatę z ziemniakami!

Jak co miesiąc Maja Świtkowska, menedżerka kuchni warsztatowej w naszej Kuźni Społecznej, dzieli się z Wami przepisem na coś pysznego. Tym razem będzie to pomysł na przyrządzenie frittaty z ziemniakami.  Jeśli... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności