9 października 2020

XVII edycja konkursu Godni Naśladowania

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego już po raz siedemnasty zaprasza do udziału w konkursie „Godni Naśladowania” w którym nagradzane są organizacje pozarządowe, osoby wyróżniające się aktywnością społeczną i obywatelską, a także samorządy i przedsiębiorcy współpracujący z III sektorem, wspierający rozwój lokalnych społeczności.

Celem konkursu jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych. Ponadto konkurs promuje działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:

  • Organizacja Godna Naśladowania
  • Pozarządowiec Godny Naśladowania
  • Samorząd Godny Naśladowania
  • Przedsiębiorca Godny Naśladowania

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać osoby prawne lub jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, podmioty dialogu obywatelskiego oraz kościoły i związki wyznaniowe. Wniosek należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego: godninasladowania@gmail.com do 19 października 2020 r. na odpowiednim dla wybranej kategorii formularzu.

Uwaga: Wniosek należy przygotować w wersji elektronicznej (dokumenty w formie papierowej nie będą przyjmowane!).
Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrodzenie laureatów nastąpi podczas Gali, planowanej na przełom listopada i grudnia 2020 roku.

Szczegółowe zasady, warunki udziału oraz tryb oceny wniosków określa regulamin, dostępny wraz z załącznikami (formularze wniosków oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych) na stronie www.ropwwm.org.pl.

Odpowiedzi na pytania dotyczące Konkursu udziela sekretariat Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Warmińska 14/21, 10-545 Olsztyn, tel. 89 519 03 44 lub 89 523 73 45, e-mail: godninasladowania@gmail.com (osoba do kontaktu: Marek Jurzyński).

29 października 2020

Nisza na starcie

Nietuzinkowa oferta gastronomiczna i eventowa albo pomysł na promocję e-sportu. Startupy biorące udział w projekcie Speed Up Your Business pokazują jak z pasji uczynić sposób na życie, a przy okazji wypełnić... czytaj dalej

29 października 2020

Kuchnia inna niż wszystkie

Sześć lat temu Bank Żywności w Olsztynie powołał do życia Spółdzielnię Socjalną Smaki, realizując jeden z elementów swojej misji – aktywizację zawodową. Dziś, mimo że spółdzielnia przechodzi trudne... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności