22 listopada 2021

Wspieramy niepełnosprawnych w projekcie “Otwarci na integrację”.

Do końca roku realizujemy projekt integracyjny dla pięciu rodzin z Olsztyna i Dobrego Miasta. 

Bank Żywności to nie tylko pomoc żywnościowa i ratowanie żywności przed zmarnowaniem. To także szereg projektów aktywizujących zawodowo i społecznie, wśród których jest projekt “Otwarci na integrację”. Jego głównym celem jest integracja rodzin, w których przynajmniej jedna z osób jest niepełnosprawna, z innymi rodzinami, w których są osoby z niepełnosprawnościami. Takie działanie pozwoli utworzyć aktywną społeczność, wzajemnie wspierającą się i dzielącą się swoimi doświadczeniami. Część działań przewiduje także kontakt z pełnosprawną częścią społeczeństwa, co ma mieć aspekt uświadamiający, jakimi zasobami, umiejętnościami i wrażliwością dysponują rodziny osób z niepełnosprawnością i dlaczego warto czerpać z ich wiedzy i doświadczenia.

W projekcie przewidziano cykl spotkań warsztatowych z cyklu twórcze aktywności, warsztaty integracji sensorycznej, czy spotkanie z kucharzem i warsztaty kulinarne. W grudniu na uczestników projektu czekają również warsztaty z savoir-vivre’u oraz świąteczne wyjście do Teatru Lalek.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Warmińsko-Mazurskiego ze środków PFRON w ramach zadania publicznego, o którym mowa ART.16 Ust.1 *Ustawy z dnia 24.04.2003r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Nr Umowy ROPS-V.614.6.4.2021.

30 listopada 2021

Mieszkańcy regionu podarowali 17 ton żywności potrzebującym

Po raz kolejny mieszkańcy Warmii i Mazur pokazali, że mają wielkie serca. Podczas dwudniowej Świątecznej Zbiórki Żywności, przeprowadzonej w kilkunastu miejscowościach województwa, przekazali ponad 17 ton... czytaj dalej

24 listopada 2021

Pomysł w stylu zero waste: pudding chlebowy

W tym miesiącu proponujemy Wam przepis na pudding chlebowy, przygotowany przez Maję Świtkowską, menedżerkę kuchni warsztatowej w naszej Kuźni Społecznej.  To przepis zgodny z duchem zero waste – do... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności