12 lutego 2024

W najbliższych latach utworzymy kilkadziesiąt miejsc pracy!

Wraz ze Stowarzyszeniem WAMA-COOP rozpoczynamy realizację olbrzymiego projektu, w ramach którego stworzymy 248 miejsc pracy w Olsztynie i powiatach: olsztyńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, lidzbarskim
i bartoszyckim!

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP zaprosiło nas do współpracy we wspólnym projekcie, w ramach którego powstaje właśnie Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OOWES).

Sześcioletni projekt, o wartości niemal 29 mln złotych, ma na celu stworzenie lub wsparcie 248 istniejących miejsc pracy. My, jako Bank, zaktywizujemy 75 osób na terenie powiatu olsztyńskiego i Olsztyna. Stowarzyszeniu WAMA-COOP przypadnie utworzenie lub utrzymanie 173 miejsc pracy w powiatach: mrągowskim, kętrzyńskim, bartoszyckim i lidzbarski.

W praktyce oznacza to, że będziemy wspierać powstawanie i rozwijać powstające i już istniejące przedsiębiorstwa społeczne (stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, fundacje), w których zatrudnieni są lub będą uczestnicy projektu. Organizacje te otrzymają w ramach projektu środki na zatrudnienie pracowników, czy utworzenie miejsc pracy. Docelowo w liczbie 75 osób, które obejmiemy wsparciem w tych przedsiębiorstwach, znajdzie się 12 osób długotrwale bezrobotnych (pozostających poza rynkiem pracy od co najmniej roku).

Mamy doświadczenie w aktywizacji zawodowej

Dla nas będzie rozwinięcie dotychczasowej działalności aktywizującej zawodowo społeczność lokalną. Współpracowaliśmy już z Centrum Integracji Społecznej  i organizacjami działającymi na rzecz osób bezrobotnych, obejmując wsparciem 100 osób pozostających bez pracy.

Stymulowaliśmy również przedsiębiorczość społeczną. Zaowocowało to powstaniem czterech spółdzielni socjalnych: Smaki, Humanus, Ecosteam, Brygada. W ramach Projektu Speed UP Your Business stymulowaliśmy rozwój przedsiębiorczości lokalnej, dając wsparcie merytoryczne 30 startupom z Warmii i Mazur.

– Rozwój przedsiębiorczości, w tym także przedsiębiorczości społecznej, to niezwykle ważny aspekt działalności Banku – mówi Kamila Trebnio-Śledzianowska, koordynatorka projektów z Banku Żywności w Olsztynie. – W centrum naszej uwagi stawiamy człowieka, jego potrzeby, a także jego rozwój. Żywność, którą przekazujemy, realizuje podstawową potrzebę, natomiast podejmowane działania aktywizacyjne i reintegracyjne to realna pomoc w powrocie na rynek pracy osobom, które z różnych przyczyn nie mogą odnaleźć swojej ścieżki zawodowej.

Projekt realizowany w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. 

27 lutego 2024

Nowe auto elektryczne zawiezie nas w przyszłość

Flota Banku Żywności wzbogaciła się o elektryczne auto dostawcze. – To kontynuacja naszych działań w kwestii zrównoważonego rozwoju i zapowiedź jeszcze śmielszych projektów – mówi Marek Borowski, prezes... czytaj dalej

12 lutego 2024

W najbliższych latach utworzymy kilkadziesiąt miejsc pracy!

Wraz ze Stowarzyszeniem WAMA-COOP rozpoczynamy realizację olbrzymiego projektu, w ramach którego stworzymy 248 miejsc pracy w Olsztynie i powiatach: olsztyńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, lidzbarskim i bartoszyckim!... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności