22 stycznia 2021

W 2020 uratowaliśmy przed zmarnowaniem więcej żywności

Mimo pandemii 2020 rok minął nam pod znakiem intensywnej pracy, dzięki czemu wydaliśmy potrzebującym więcej żywności niż w 2019 roku, która trafiła do 66100 ludzi na Warmii i Mazurach.

Jest wiele wskaźników, którymi można mierzyć pracę banku żywności, ale jednym z najważniejszych jest tonaż pozyskanej i wydanej potrzebującym żywności. I tu mamy czym się pochwalić, bo z naszych magazynów do mieszkańców Warmii i Mazur wyjechało 2680 ton żywności o wartości 14,3 mln złotych. To aż o 780 ton więcej niż w roku ubiegłym. Duży wpływ na ten rezultat miał ratowanie żywności przed zmarnowaniem, którą odbieramy codziennie od sklepów lub zaprzyjaźnionych producentów. W 2020 roku pozyskaliśmy w ten sposób 655 ton żywności, uratowaliśmy zatem przed wyrzuceniem do śmieci 92 ton żywności więcej niż rok temu. – Bank żywności jest w takiej niezręcznej sytuacji, bo kiedy zaczyna się kryzys, a za taki możemy uważać sytuację związaną z koronawirusem, to trafia do niego więcej żywności, której nie sprzedali producenci i sieci handlowe. Jednak znaczny wzrost uratowanej żywności wiąże się także z rosnącą świadomością na temat niemarnowania żywności i powiększającą się siecią naszych partnerów – mówi Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie. – Jednak sytuacja kryzysowa też nas dotyka. Przybywa żywności, ale mieliśmy trudności z pozyskiwaniem funduszy na działania. Ci, którzy współfinansowali nasze cele misyjne, zaczęli się wycofywać, dlatego, że nie wiedzieli, co ich czeka.

Zwiększenie pomocy żywnościowej miało także wpływ na poszerzenie sieci partnerów odbierających żywność w województwie. Łącznie ze wsparcia banku skorzystało w regionie 305 organizacji, takich jak domy dziecka, domy samotnej matki, ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie, domy pomocy społecznej, świetlice środowiskowe, rodziny zastępcze, noclegownie, schroniska dla bezdomnych itp. Łącznie pomocą żywnościową zostało objętych ponad 66 tys. osób z regionu.

Równie ważnym elementem działalności Banku była działalność edukacyjna i aktywizacyjna. W kilku projektach aktywizujących społecznie i zawodowo Bank przeszkolił ponad 200 osób. Z kolei w działaniach edukacyjnych wzięło udział niemal 3200 osób.

– Mimo obostrzeń i ograniczonych możliwości udało się w Banku zorganizować m.in. obchody Światowego Dnia Żywności, czy Targi Eco Trendy, podczas których gościliśmy kilkudziesięciu wystawców i producentów żywności regionalnej – mówi Jolanta Markiewicz, kierowniczka działu promocji i komunikacji Banku Żywności w Olsztynie. – Udało nam się spotykać i na żywo i online, organizując warsztaty z zakresu zdrowego żywienia, z uwzględnieniem zagadnień zero-waste, czyli cały czas pracujemy nad wzrostem świadomości, dotyczącej skutków marnowania żywności i sposobom walki z tym zjawiskiem oraz metod jej zagospodarowywania.

Nasze działania możesz wspierać TUTAJ.

20 maja 2022

Z Auchan z pomocą dla ubogich i przeciwko marnowaniu żywności

Przez następny rok wspólnie z siecią Auchan będziemy ratować żywność przed zmarnowaniem, a także dostarczać posiłki dla osób potrzebujących. Kilka miesięcy temu fundacja sieci Auchan zorganizowała konkurs na... czytaj dalej

19 maja 2022

Wielki finał Pomarańczowej Szkoły

– W domu ciastka mi wyszły, tutaj nie. Chyba ze stresu! – narzekała jedna z uczestniczek konkursu kulinarnego. Nastolatka, wraz kilkudziesięciorgiem kolegów i koleżanek z kilku szkół z województwa... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności