8 lipca 2024

Rozpoczynamy projekty na rzecz integracji obywateli państw trzecich

Przez najbliższy rok otoczymy wsparciem 80 obcokrajowców, przebywających w Polsce. Kompleksowe działania, które oferujemy, mają wesprzeć ich integrację społeczną i ułatwić funkcjonowanie w Polsce.

Od kilku lat intensywnie pomagamy żywnościowo i adaptacyjnie obcokrajowcom żyjącym w Polsce. Realizujemy kursy kulinarne, pomagające przekwalifikować się i znaleźć pracę w naszym kraju, wspieramy uchodźców żywnościowo, uczyliśmy języka polskiego, organizowaliśmy międzykulturowe warsztaty kulinarne, hostel naszej Kuźni Społecznej przyjął kilkudziesięciu uchodźców.

Tym razem rozpoczynamy dwa duże projekty, które obejmą swoim działaniem obcokrajowców, przebywających w gminach Olsztyn, Olsztynek, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity, Purda, Barczewo.

Projekty mają na celu wspieranie integracji społecznej naszych gości i oferują kompleksowy zakres działań, mających pomóc uczestnikom w przystosowaniu się do życia w Polsce, zdobyciu nowych umiejętności oraz budowaniu relacji społecznych. W projektach przewidujemy następujące działania:

 • Diagnoza i indywidualne ścieżki integracji
  Każdy z uczestników przejdzie indywidualną diagnozę, aby określić jego potrzeby i sytuację życiową. Na podstawie wyników opracowane zostaną spersonalizowane ścieżki integracji, które uwzględniają takie aspekty, jak sytuacja rodzinna, rynek pracy, zdrowie, umiejętności społeczne oraz poziom znajomości języka polskiego.
 • Nauka języka polskiego
  Kursy będą odbywać się w grupach według poziomu zaawansowania i wieku uczestników.
 • Klub konwersacyjny
  W ramach klubu konwersacyjnego, pary – Polak oraz emigrant – będą prowadzić cotygodniowe rozmowy, które mają na celu doskonalenie języka, redukowanie barier psychologicznych oraz nawiązywanie relacji społecznych.
 • Cykl edukacyjny „Wiedza o Polsce”
  Warsztaty edukacyjne będą obejmować cztery moduły: korzystanie z usług publicznych, polskie tradycje i kultura, rynek pracy oraz zrównoważony rozwój. Obcokrajowcy będą odwiedzać instytucje kulturalne, uczestniczyć w wycieczkach edukacyjnych oraz spotkaniach tematycznych.
 • Wsparcie asystenta międzykulturowego
  Asystent międzykulturowy będzie pomagał uczestnikom w codziennych sprawach, kontaktach z lokalnym środowiskiem oraz w organizacji spotkań integracyjnych.
 • Pomoc psychologiczna i psychoterapia
  Uczestnicy otrzymają wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne, które pomoże im radzić sobie ze stresem, problemami rodzinnymi oraz trudnymi doświadczeniami.
 • Poradnictwo prawne i specjalistyczne
  Zapewnimy pomoc prawną oraz poradnictwo w kwestiach codziennych problemów, takich jak legalizacja pobytu, nostryfikacja dyplomów czy zarządzanie budżetem domowym.
 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży
  Dla młodszych uczestników przewidzieliśmy warsztaty edukacyjne, które pomogą im w zrozumieniu polskiego systemu edukacji i rozwijaniu umiejętności społecznych.
 • Wsparcie tłumaczy
  Tłumacze będą pomagać w kontaktach z urzędami oraz w tłumaczeniu ważnych dokumentów, co ułatwi obcokrajowcom załatwianie spraw urzędowych i adaptację w nowym środowisku.
 • Animacja społeczna i lokalna
  Animatorzy społeczni będą wspierać uczestników w nawiązywaniu relacji sąsiedzkich i organizacji lokalnych inicjatyw, co przyczyni się do ich lepszej integracji z lokalną społecznością.
 • Letnie warsztaty integracyjne dla dzieci i młodzieży
  Dwutygodniowe warsztaty skierowane do mieszanej grupy uczestników – dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie i ich polskich rówieśników.
 • Warsztaty międzykulturowe
  Warsztaty międzykulturowe mają na celu przybliżenie rodzimej kultury oraz tradycji, a także promowanie wzajemnego zrozumienia i współpracy międzykulturowej.
 • Outdoor learning
  Trzydniowa leśna wyprawa pomoże uczestnikom projektów w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, pokonywaniu własnych ograniczeń oraz nawiązywaniu trwałych relacji.

– Poprzez realizację tych kompleksowych projektów Bank Żywności w Olsztynie kontynuuje formy wspierania osób zagrożonych wykluczeniem. Dzięki szerokiemu wachlarzowi działań, uczestnicy projektu będą mieli okazję nie tylko nauczyć się języka polskiego, ale także lepiej zrozumieć i zaadaptować się do nowego środowiska, co przyczyni się do ich pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym w Polsce – mówi Anna Archutowska dyrektor obsługi i rozwoju działalności społecznej BŻO.


Jak wziąć udział w projektach?
Wystarczy wysłać swoje zgłoszenie, korzystając z formularza: https://bit.ly/welcometopoland
W przypadku pytań prosimy o kontakt w godz. 8-16 pod nr telefonów:

518 401 692 lub 518 401 973


16 lipca 2024

Rozpoczynamy nabór wniosków o wsparcie w projekcie „Żywność największą potrzebą człowieka”.

Jeśli w swojej społeczności chcesz rozwinąć bądź utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, zwiększające dostęp gotowych posiłków dla osób o niskich dochodach, a przy tym wesprzeć osoby zagrożone wykluczeniem... czytaj dalej

8 lipca 2024

Rozpoczynamy projekty na rzecz integracji obywateli państw trzecich

Przez najbliższy rok otoczymy wsparciem 80 obcokrajowców, przebywających w Polsce. Kompleksowe działania, które oferujemy, mają wesprzeć ich integrację społeczną i ułatwić funkcjonowanie w Polsce. Od kilku lat... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności