16 października 2019

Przygotowujemy warmińsko-mazurskie organizacje do odbioru żywności!

Bank Żywności w Olsztynie rozpoczął współpracę z Urzędem Marszałkowskim w zakresie przygotowania organizacji z terenu Warmii i Mazur do przyjmowania żywności.

Pomimo nagłaśniania sprawy marnowania jedzenia, na świecie wyrzuca się jego ogromne ilości. W zmniejszeniu skali tego zjawiska z pewnością pomoże Ustawa o przeciwdziałaniu marnowania żywności, która weszła w życie 18 września.

Wejście w życie Ustawy to zakończenie trwającego ponad 3 lata i silnie wspieranego przez Banki Żywności procesu legislacyjnego, dotyczącego walki z problemem marnowania żywności w Polsce.

Wdrażanie ustawy stanowi duże wyzwanie nie tylko dla sprzedawców żywności w Polsce, ale również dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających w obszarze zagospodarowywania żywności na rzecz osób potrzebujących.

Dla organizacji pozarządowych wdrażanie ustawy to konieczność budowy potencjału i zaplecza do realizacji zadań, jakie będzie nakładała na nie Ustawa w obszarze przekierowywania żywności od detalistów do osób potrzebujących. Należały do nich będą m.in. inwestycje infrastrukturalne, jak: modernizacje i remonty pomieszczeń kuchni społecznych, magazynów żywności i placów, znajdujących się przy tych magazynach, zakup środków transportu – samochodów dostawczych do transportu żywności, samochodów-chłodni czy zakup sprzętu i wyposażenia gastronomicznego oraz magazynowego. Do tego typu inwestycji należały będą również prace badawczo-rozwojowe w obszarze biotechnologii zagospodarowywania odpadów żywnościowych (we współpracy z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie).

W celu zwiększenia skali i efektywności działań, podejmowanych przez organizacje i instytucje z terenu Warmii i Mazur na polu zagospodarowywania żywności na cele społeczne, zaistniała potrzeba budowy stabilnych podstaw kadrowych oraz zarządzania organizacją. Co za tym idzie, należy wyposażyć ich w odpowiednią wiedzę i umiejętności odnośnie postępowania z pozyskaną żywnością. Niezbędne będzie zatem zatrudnienie osób do obsługi kuchni i wydawania posiłków oraz kierowców – na potrzeby prowadzenia kuchni terenowych. Konieczna będzie też zorganizowanie grupowych szkoleń warsztatowych dla pracowników Banku Żywności w Olsztynie oraz organizacji współpracujących, w tematyce przetwarzania żywności z krótkim terminem przydatności oraz sposobów na gotowanie bez marnowania. Dodatkowo, dla organizacji i instytucji niezbędne będzie też zapewnienie indywidualnego wsparcia doradczego z zakresu prawa, księgowości, kadr i płac, pozyskiwania środków czy zarządzania zespołem.

Przed nami dużo pracy, ale liczymy na to, że będzie ona zwieńczona sukcesem!

Przypomnijmy, ustawa wprowadza mechanizm, który będzie mobilizował sprzedawców żywności do jej niemarnowania. Nakłada na większe sklepy (przez pierwsze 2 lata o powierzchni powyżej 400m2, później o powierzchni powyżej 250 m2) obowiązek podpisywania umów z NGO-sami i nieodpłatnego przekazywania im żywności na cele społeczne. Przewiduje też kary za marnowanie niesprzedanej, a nadającej się jeszcze do spożycia żywności oraz za niepodpisywanie w ww. zakresie umów z organizacjami społecznymi.

 

 

 

6 lipca 2020

Przepis Jagny Niedzielskiej: proziaki!

Jak co miesiąc przedstawiamy Wam przepis zaprzyjaźnionej blogerki kulinarnej. Tym razem Jagna Niedzielska zachęca do wypieku podkarpackich chlebków, zwanych proziakami. – Od tej potrawy chyba całe moje gotowanie się... czytaj dalej

3 lipca 2020

Odmrażamy kulturę. Jam Session w Kuźni Społecznej!

Jazz, funk, blues, soul, pop – taka muzyka popłynie z głośników 9 lipca w Kuźni Społecznej. JAM SESSION #1 będzie można zobaczyć i odsłuchać poprzez transmisję na Facebooku. – Odmrażamy olsztyńską... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności