17 maja 2021

Dziesięciu wspaniałych

Znamy już wszystkie organizacje, które wezmą udział w projekcie „O krok dalej”.

Od niedawna realizujemy w Banku projekt „O krok dalej”, którego celem jest włączenie organizacji społecznych z województwa warmińsko-mazurskiego w proces zagospodarowywania na cele społeczne żywności ratowanej przed zmarnowaniem. W uproszczeniu można powiedzieć, że Bank podzieli się swoim ponad 20-letnim doświadczeniem, aby rozproszone po województwie organizacje nauczyły się efektywnie pozyskiwać żywność na swoje działania.

Projekt zakłada kilka szkoleń związanych z procesem pozysku żywności, jej dystrybucji, a także z ochrony środowiska, idei niemarnowania żywności i życia zgodnie z zasadą „zero waste”. W wyniku tych działań wybrani pracownicy organizacji zostaną aktywnymi edukatorami i ratownikami żywności, działającymi na rzecz organizacji i społeczności, w której funkcjonują.

Po procesie rekrutacyjnym i pierwszych spotkaniach informacyjnych wyłoniliśmy dziesięć instytucji, które do października 2022 roku będą zdobywać wiedzę. Są to:

  • Fundacja Fructus z Mrągowa
  • Stowarzyszenie na Rzecz pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego z Kętrzyna
  • Fundacja Polish Preppers Network
  • Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju
  • Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „PROMYK” z Giżycka
  • Zgromadzenie Sióstr św. Katrzyny z Braniewa
  • Polski Związek Głuchych w Olsztynie
  • Stowarzyszenie „Nie lękaj się” z Olsztyna
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Olsztyn
  • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

27 lutego 2024

Nowe auto elektryczne zawiezie nas w przyszłość

Flota Banku Żywności wzbogaciła się o elektryczne auto dostawcze. – To kontynuacja naszych działań w kwestii zrównoważonego rozwoju i zapowiedź jeszcze śmielszych projektów – mówi Marek Borowski, prezes... czytaj dalej

12 lutego 2024

W najbliższych latach utworzymy kilkadziesiąt miejsc pracy!

Wraz ze Stowarzyszeniem WAMA-COOP rozpoczynamy realizację olbrzymiego projektu, w ramach którego stworzymy 248 miejsc pracy w Olsztynie i powiatach: olsztyńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, lidzbarskim i bartoszyckim!... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności