17 marca 2020

COVID-19. Jak obchodzić się z żywnością?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował stanowisko, w którym czytamy, że zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS CoV-2.

EFSA podkreśla, że na podstawie doświadczeń z wirusami SARS i MERS można sądzić, że nie dochodzi do infekcji człowieka poprzez żywność wirusem SARS CoV-2. Jest zatem mało prawdopodobne, aby wirus przenosił się przez żywność i nie ma dotychczas dowodów, aby miało to miejsce.

W zachowaniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności istotne jest rygorystyczne zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa żywności, które służą zapobieganiu jej zanieczyszczeniu, w tym również wtórnemu zanieczyszczeniu na etapie dystrybucji i sprzedaży.

Obróbka termiczna a koronawirus

Koronowirusy potrzebują do namnażania gospodarza, którym jest człowiek. Dokładna obróbka termiczna niszczy wirusa, ponieważ ulega on zniszczeniu, gdy zastosuje się odpowiednią kombinację czasu i temperatury np. 60 stopni przez 30 min. W przypadku mięsa, produktów surowych, typowa obróbka cieplna eliminuje zanieczyszczenie mikrobiologiczne SARS CoV-2.

Jakie działania powinien podjąć konsument w sklepie?

Osoby, które przebywają w sklepach i supermarketach powinny pamiętać o tym, że są współodpowiedzialne za zdrowie swoje i innych osób. W miarę możliwości należy unikać przebywania w miejscach zatłoczonych, utrzymywać odstępy w kolejkach.

Należy pamiętać o higienie rąk oraz higienie kichania i kasłania, w szczególności przy pakowaniu żywności luzem, nieopakowanej (np. pieczywo, produkty cukiernicze, orzechy).

Ręce w sklepie mają kontakt z powierzchniami roboczymi i pieniędzmi. Do pakowania należy używać dostępnych rękawic foliowych oraz torebek. Niehigienicznym zachowaniem jest przebieranie i dotykanie  produktów, które są przeznaczone do spożycia bez mycia i obróbki termicznej (np. pieczywo, bułki, wyroby cukiernicze).

Należy zwracać też uwagę na właściwą higienę  układu oddechowego – niekasłanie/niekichanie w stronę innych osób, jak i towaru.

Jakie działania powinien podjąć konsument w domu?

Należy zachowywać właściwą higienę mycia i przygotowania żywności. Jest to priorytet nie tylko w przypadku koronawirusa, ale przede wszystkim typowych zanieczyszczeń mikrobiologicznych prowadzących do zatruć pokarmowych. Należy myć ręce, narzędzia kuchenne, blaty robocze, deski. Zawsze należy pamiętać o separacji produktów surowych i produktów już przygotowanych do spożycia, aby uniknąć zanieczyszczeń krzyżowych w kuchniach.

25 września 2020

Druga edycja targów EcoTrendy za nami. Było pięknie!

W dniach 18-19 września Kuźnia Społeczna i plac przed nią wypełniły się regionalnymi producentami ekologicznej żywności, rękodzieła i miłośnikami dobrej kuchni. Po raz drugi zorganizowaliśmy targi EcoTrendy... czytaj dalej

9 września 2020

Pomarańczowa Szkoła – przyjmujemy chętnych!

Uruchomiamy kolejną edycję Pomarańczowej Szkoły, w ramach której przeprowadzimy cykl zajęć i warsztatów edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania i proekologicznych zachowań. Działania adresowane są do... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności