W drodze do aktywności

To projekt skierowany do osób zagrożonych ryzkiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Ponad 400 osób z gminy Olsztyn i gmin przyległych ma szansę poprawić swoją sytuację społeczną, zdrowotną i zawodową. Projekt „W drodze do aktywności” jest realizowany od 1 sierpnia 2017 do 31 października 2019 roku przez Federację FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Barczewie, Gietrzwałdzie, Jonkowie, Olsztynie, Purdzie i Stawigudzie.

Projekt zakłada wieloaspektowe wsparcie i edukację osób, które są bezrobotne lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Planowane są warsztaty kompetencji społecznych i życiowych, wsparcie psychologów, praca socjalna, animacja lokalna. Uczestnicy skorzystają z kursów doradztwa zawodowego, staży oraz pośrednictwa pracy. 160 osób weźmie udział w działaniach symulacyjnego przedsiębiorstwa (JOBfirmy) kształtującego samodzielność i nawyki niezbędne w podjęciu zatrudnienia.

Projekt obejmie swoim działaniem 443 osoby. Według założeń minimum 280 osób ma podnieść swoją aktywność społeczną, a co najmniej 100 ma znaleźć pracę.

Całkowita wartość projektu to 7 415 159,27 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich to 6 865 159,27 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt w drodze do aktywności