Strategia problemu niedożywienia dzieci w województwie warmińsko-mazurskim

Prawidłowe żywienie dzieci to tematyka, która zawsze była bardzo istotna w działaniach Banku Żywności w Olsztynie. Konferencje naukowe, akcje edukacyjne, liczne spotkania w szkołach – między innymi w ten sposób staramy się dotrzeć do wszystkich osób zajmujących się opieką nad dziećmi, aby wytłumaczyć, jak ważne jest prawidłowe żywienie najmłodszych.

Od lat wspieramy szkoły i inne placówki dostawami żywności, aby przeciwdziałać niedożywieniu. Mnogość prowadzonych działań spowodowała, że zaczęliśmy myśleć o problemie bardziej strategicznie.

W 2008 r. na mocy porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Bank Żywności w Olsztynie zobowiązał się do przygotowania diagnozy problemu w województwie oraz sposobów jego rozwiązania. Do tego zadania została powołana specjalna grupa robocza, w skład której weszli przedstawiciele: Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, miejskich ośrodków pomocy społecznej, szkół oraz organizacji pozarządowych.

Diagnoza była skierowana do trzech grup (do ośrodków pomocy społecznej, szkół i organizacji pozarządowych). Zbadaliśmy 80% OPS-ów, 30% szkół i 10% organizacji. Dzięki pozyskanym danym opracowaliśmy strategię. Dokument ten został zrealizowany w formie otwartej, czyli można dodawać do niego treści, pomysły bądź inne rozwiązania. Dzięki niemu możliwa jest koordynacja pomiędzy podmiotami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, które zajmują się walką z niedożywieniem dzieci.

Dokument tworzy swego rodzaju podstawę do dalszych działań z zakresu przeciwdziałania niedożywianiu dzieci w województwie. Dzięki wzorowaniu się na zawartych w nim danych możliwe jest stworzenie programów operacyjnych, działań, przedsięwzięć rozwojowych czy planów inwestycyjnych.

Bank Żywności w Olsztynie podjął się realizacji części edukacyjnej i działań osłonowych. Oprócz wsparcia żywnościowego edukujemy rodziców, szkolnych kucharzy i intendentów, jak przygotowywać wartościowe posiłki. Dbamy o to, aby dzieci mogły zdrowo się rozwijać i pełniej żyć.

Pliki do pobrania

Kliknij na nazwę pliku, aby go pobrać.